TaneszközkeresőErkölcstan 5. tankönyv

FI-504020501_1 boritó kép
 • Általános információk
  • Szerző: Alexandrov Andrea, Dobszay Ambrus, Fenyődi Andrea, Jakab György, Szecsődi Tamás
  • Műfaj: tankönyv
  • Iskolatípus: felső tagozat, általános iskola
  • Évfolyam: 5. évfolyam
  • Tantárgy: erkölcstan, etika
  • Tankönyvcsalád: -
  • Tankönyvjegyzék: Engedélyezés alatt áll, hamarosan felkerül a tankönyvjegyzékre.
  • Kiadói kód: FI-504020501/1

  • Az EKE OFI által kiadott tankönyveket a Könyvtárellátónál vásárolhatják meg ( www.kello.hu).

 • Ismertető a tankönyvről

  Felhívjuk a figyelmét, hogy a tankönyv tartalma megfelel az Etika 5 - FI-504030501 kiadói kóddal jelzett kiadványénak.

  A tankönyv legfontosabb jellemzői

  • A művelődési anyag tematikájának összeállítása a Nemzeti Alaptanterv és a kapcsolódó kerettanterv tartalmi előírásai alapján készült. Követi ezek tematikus felépítését, épít az alsó tagozatban tanult felidézendő és az iskolán kívül szerzett ismeretekre.
  • A tankönyv rengeteg lehetőséget nyújt a beszélgetésre, a játékokra, az önálló megfigyelésekre, a vélemények összevetésére, a tanulságok egyéni megfogalmazására és befogadására. Az erkölcsi kérdések, döntéshelyzetek felvetése a felelősségteljes, bonyolult problémák több szempontból, eltérő érdekekből való megközelítésére tanítja a gyerekeket.
  • A tankönyv változatos didaktikai eszközeivel szolgálja az aktív tanulói tevékenységet, fejleszti a vitakultúrát, szorgalmazza a szerepjátékokat, a csoportos munkavégzést. A sokféle feladat lehetőséget biztosít a pedagógusnak arra, hogy a tanuló csoport témára adott reakciójához igazodva döntsön az óra menetéről.
  • A vizuális anyag sokszínű: színes grafikák, fotók, gyermekrajzok találhatók benne. A didaktikai koncepció alapvetése, hogy ezek nemcsak illusztrációként szerepelnek, hanem beszélgetés, szituációs játék alapjaként is, tehát a legtöbbhöz értelmező, alkotó feladat kapcsolódik.
  • A tankönyv három nagy témát dolgoz fel. Az első az egészséges életmód: testi, lelki egészség, fejlődés, fogyatékosság, lelkiismeret. A második a személyes kapcsolatok világa: család, barátok, felnőttek, szeretet, harag, felelősség. A harmadik a gyermek közösségei: nemzet, nemzetiség, iskola, együttműködés, konfliktus, elfogadás.
  • A leckék egységes felépítésűek, kétoldalasak. Rövid problémafelvető kérdéssel vagy versrészlethez, idézethez kapcsolódó kérdésekkel indulnak, ezek megfelelő kiindulást biztosítanak az erkölcsi kérdésekhez kapcsolódó beszélgetéseknek, játéknak vagy másfajta tevékenységeknek.
  • Az egyes fejezetek második felében minden leckéhez kapcsolódik egy igényes irodalmi műből vagy hétköznapi, informatív szövegből vett hosszabb idézet, olvasmány, valamint hozzá kapcsolódó feladatok.
  • A tankönyv utolsó harmadában található a játékok, kreatív és dramatikus feladatok gyűjteménye, amelyeket konkrét leckékhez ajánlunk. Ezt a leckében piktogram jelzi, oldalszámmal.
  • A kipróbáló tanároktól beérkezett visszajelzések alapján átdolgoztuk a kiadványt. Az átdolgozók új filmrészleteket, szövegeket, idézeteket választottak, külön ügyeltek a képek illeszkedésére, azok minőségére, tekintettel voltak a tanulói érzékenységekre is (családi képek nem teljes családokról stb.) A tankönyv a toleranciára nevelést és a társadalmi együttéléshez szükséges pozitív attitűdöket jobb didaktikai módszertárral ülteti be a tanulókba. Új rovat A mi mesénk, melyben egy gyerekhez közel álló történet fut végig a tankönyvön, ennek interaktív feldolgozásával segíti a tanulói személyiségfejlesztést. 
 • Műszaki adatok
  • Formátum: B5
  • Terjedelem: 144
  • Szín: 4 szín
 • Letölthető kiegészítők