Taneszközkereső

Erkölcstan 8. tankönyv

FI-504020801 boritó kép
 • Általános információk
  • Szerző: Alexandrov Andrea, Fenyődi Andrea, Jakab György, Szecsődi Tamás, dr. Dobszay Ambrus
  • Műfaj: tankönyv
  • Iskolatípus: felső tagozat, általános iskola
  • Évfolyam: 8. évfolyam
  • Tantárgy: erkölcstan
  • Tankönyvcsalád: -
  • Tankönyvjegyzék: Kísérleti tankönyv, tankönyvjegyzéken szerepel.
  • Kiadói kód: FI-504020801
  • Iskolai ár: 350 Ft.
 • Műszaki adatok
  • Formátum: B5
  • Terjedelem: 144
  • Szín: 4 szín
 • Leírás

  A tankönyv legfontosabb jellemzői

  • A művelődési anyag tematikájának összeállítása a Nemzeti Alaptanterv és a kapcsolódó kerettanterv tartalmi előírásai alapján készült. Követi ezek tematikus felépítését, épít a megelőző évfolyamon tanult felidézendő és az iskolán kívül szerzett ismeretekre.
  • A tankönyv rengeteg lehetőséget nyújt a beszélgetésre, a játékokra, az önálló megfigyelésekre, a vélemények összevetésére, a tanulságok egyéni megfogalmazására és befogadására. Az erkölcsi kérdések, döntéshelyzetek felvetése a felelősségteljes, bonyolult problémák több szempontból, eltérő érdekekből való megközelítésére tanítja a gyerekeket.
  • A tankönyv változatos didaktikai eszközeivel szolgálja az aktív tanulói tevékenységet, fejleszti a vitakultúrát, szorgalmazza a szerepjátékokat, a csoportos munkavégzést. A sokféle feladat lehetőséget biztosít a pedagógusnak arra, hogy a tanuló csoport témára adott reakciójához igazodva döntsön az óra menetéről.
  • A színes grafikák, fotók nemcsak illusztrációként szerepelnek, hanem beszélgetés, szituációs játék alapjaként is, tehát a legtöbbhöz értelmező, alkotó feladat kapcsolódik.
  • A tankönyv négy nagy témaköre: Mi dolgunk a világban?; Helyem a világban; Hit, világkép, világnézet; Egy korszak lezárul. Ezen az évfolyamon kerül terítékre a vallási ismeretek témakör, de a többi leckében is komolyabb, filozofikusabb problémafelvetésekkel találkozunk.
  • Minden lecke egy idézettel, versrészlettel és a hozzá kapcsolódó rövid problémafelvető kérdésekkel indul. Ezek megfelelő kiindulást biztosítanak az erkölcsi kérdésekhez kapcsolódó beszélgetéseknek, játéknak vagy másfajta tevékenységeknek. E köré az indító téma köré szerveződik az egész lecke anyaga. A minden leckében visszatérő rovatok csoportos és projektfeladattal, újabb irodalmi, vagy informatív szövegekkel, képekkel dolgozva, többféle megközelítésben dolgozzák fel az adott témát.

  .

 • Letölthető dokumentumok