Taneszközkereső

Fizika 8. tankönyv

FI-505040801 boritó kép
 • Általános információk
  • Szerző: Dégen Csaba, Kartaly István, Sztanó Péterné, Urbán János
  • Műfaj: tankönyv
  • Iskolatípus: felső tagozat, általános iskola
  • Évfolyam: 8. évfolyam
  • Tantárgy: fizika
  • Tankönyvcsalád: -
  • Tankönyvjegyzék: Kísérleti tankönyv, tankönyvjegyzéken szerepel.
  • Kiadói kód: FI-505040801
  • Iskolai ár: 500 Ft.
 • Műszaki adatok
  • Formátum: A4
  • Terjedelem: 104
  • Szín: 4 szín
 • Leírás

  Megváltozott világunk hosszú ideje követeli a fizikaoktatás megújulását. E paradigmaváltás szükségszerűségét már a Nemzeti alaptanterv és a hatályos kerettantervek megalkotói is felismerték. Felső tagozatosoknak szánt újgenerációs tankönyvcsaládunkat így mi is ezen új szemlélet alapján dolgoztuk ki. Tankönyveink elsődleges célja, hogy ismeretterjesztő jellegükkel felkeltsék a tanulók természettudományos érdeklődését, közvetítsék feléjük a fizika társadalmi üzenetét, s felhívják a figyelmüket a tudomány gyakorlati hasznára. Ebből adódóan könyveink nem az alaptörvényekre és a számítási feladatokra koncentrálnak, hanem a hétköznapi jelenségek érdekességeit, a bennük rejlő fizikai összefüggéseket ismertetik fel. Tankönyveinket gazdag képanyaggal illusztráltuk, hogy a kísérletek megjelenítése, a megértést segítő grafikák által a tanulók érdeklődését mindinkább felkeltsük, s lehetőségeinkhez mérten még a szükséges mennyiségűre redukált lexikális anyagot is ellensúlyozzuk.

  A tankönyv fejezetei:

  • I. Elektromos alapjelenségek
  • II. Az elektromos áram
  • III. Elektromágneses indukció
  • IV. Naprendszer
  • V. Környezetünk és a fizika

  A leckék a tanulók mindennapi életből vett tapasztalatainak fizikai vonatkozásaival indulnak, majd a tárgyalt tartalmat különböző részekre osztják. A tankönyv számos Kísérletet mutat be, amelyek a tudományos tartalom lényegét emelik ki, s a tanulókat otthoni kísérletezésre is inspirálják. A leckékhez kidolgozott Példák, órai feldolgozásra, illetve otthoni munkáltatásra szánt Kérdések, feladatok tartoznak. Ezek mellett sok Érdekességet, a gyermeket gondolkodásra, cselekvésre, önálló problémamegoldásra ösztönző feladatot (Figyeld meg!, Járj utána!, Gondolkozz!) is közlünk. A fejezetek végén található összefoglalók a továbbhaladáshoz nélkülözhetetlen ismereteket tartalmazzák. Mindezek által célirányosan sugalljuk: a fizika hasznos, izgalmas és megtanulható.

  A fejezetek a hétköznapokban és a természettudományokban alapvető fogalmakat használnak, a definíciók szaktudományos pontossággal, de a korcsoport számára könnyen értelmezhető formában kerültek megfogalmazásra. A tananyag kifejtése során a tárgykör alapvető ismereteinek bemutatása és a körülöttünk lévő világ jelenségeire való hivatkozás mellett kiemelt hangsúlyt fektettünk a felelős energiagazdálkodás és a környezettudatosság korszerű eszméinek integrálására. A kapcsolódó feladatok többnyire a lecke teljes ismeretanyagát lefedik, a környezet és a témakörhöz tartozó tárgyi világ minél szélesebb körű megértését segítik.

  A tankönyvhöz külön munkafüzet (raktári szám: FI-505040802) is tartozik. A tankönyv és a munkafüzet, illetve az ezekhez kapcsolódó dokumentumok letölthetők a www.okosportal.hu weboldalról.

  A tankönyvcsalád további tagjai:

  • Fizika 7. munkafüzet (Raktári szám: FI-505040702)
  • Fizika 8. tankönyv (Raktári szám: FI-505040801)
  • Fizika 8. munkafüzet (Raktári szám: FI-505040802)
  • Fizika 9. tankönyv (Raktári szám: FI-505040901)
  • Fizika 10. tankönyv (Raktári szám: FI-505041001)
  • Fizika 11. tankönyv (Raktári szám: FI-505041101)
 • Letölthető dokumentumok