Taneszközkereső

Fizika 8. munkafüzet

FI-505040802 boritó kép
 • Általános információk
  • Szerző: Dégen Csaba, Kartaly István, Sztanó Péterné, Tibély András, Urbán János
  • Műfaj: munkafüzet
  • Iskolatípus: felső tagozat, általános iskola
  • Évfolyam: 8. évfolyam
  • Tantárgy: fizika
  • Tankönyvcsalád: -
  • Tankönyvjegyzék: Kísérleti tankönyv, tankönyvjegyzéken szerepel.
  • Kiadói kód: FI-505040802
  • Iskolai ár: 350 Ft.
 • Műszaki adatok
  • Formátum: A4
  • Terjedelem: 80
  • Szín: 4 szín
 • Leírás

  Megváltozott világunk hosszú ideje követeli a fizikaoktatás megújulását. E paradigmaváltás szükségszerűségét már a Nemzeti alaptanterv és a hatályos kerettantervek megalkotói is felismerték. Felső tagozatosoknak szánt újgenerációs tankönyvcsaládunkat így mi is ezen új szemlélet alapján dolgoztuk ki. Tankönyveink elsődleges célja, hogy ismeretterjesztő jellegükkel felkeltsék a tanulók természettudományos érdeklődését, közvetítsék feléjük a fizika társadalmi üzenetét, s felhívják a figyelmüket a tudomány gyakorlati hasznára. Ebből adódóan könyveink nem az alaptörvényekre és a számítási feladatokra koncentrálnak, hanem a hétköznapi jelenségek érdekességeit, a bennük rejlő fizikai összefüggéseket ismertetik fel. Tankönyveinket gazdag képanyaggal illusztráltuk, hogy a kísérletek megjelenítése, a megértést segítő grafikák által a tanulók érdeklődését mindinkább felkeltsük, s lehetőségeinkhez mérten még a szükséges mennyiségűre redukált lexikális anyagot is ellensúlyozzuk.

  A tankönyv fejezetei:

  • I. Elektromos alapjelenségek
  • II. Az elektromos áram
  • III. Elektromágneses indukció
  • IV. Naprendszer
  • V. Környezetünk és a fizika

  A 8. évfolyam számára kifejlesztett munkafüzetünk szemlélete – a hozzá kapcsolódó tankönyvéhez hasonlóan – szakít a fizika hagyományos tanítási folyamatával, vagyis a fizika oktatásában nem a törvények mechanikus memorizálását és a képletbehelyettesítő számolási feladatok begyakorlását célozza meg, hanem a fizika társadalmi hasznára, mindennapokkal való kapcsolatára koncentrál. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a munkafüzetből hiányoznak az alaptörvények és a számolási feladatok számonkérésének lehetőségei, a hangsúly azonban azon van, hogy a tananyagot a tanulási folyamat során mindvégig a tanulók tapasztalataihoz, a mindennapi élethez, a környezetünkben előforduló jelenségekhez és az alkalmazáshoz kössük.

  A munkafüzet felépítése a tankönyv szerkezetét követi, fejezet- és leckecímeik megegyeznek, így párhuzamosan használhatók. A munkafüzet feladatanyaga szorosan illeszkedik a tankönyv tartalmához, egyes gyakorlatcsoportjai a leckék anyagát dolgozzák fel. A feladatok gyakorlásra, ismétlésre és otthoni munkáltatásra is használhatók, a tanulók tudását változatos módon, a felismeréstől egészen az alkalmazásig mérik fel. A gyakorlatok nagy része a korábbi elképzelések és ismeretek újragondolására késztet, tanulói reflektálásra, véleményalkotásra ösztönöz, s az új ismeretek valódi megértését – nem csupán azok változatlan rögzítését – igényli. Nagyobb szerep jut bennük a mindennapi életvitelhez szükséges ismeretek és problémamegoldó módszerek oktatásának. A fejezetek végén található Tudáspróbák a témazáró dolgozatra való felkészülést segítik, összefoglalásra, önellenőrzésre és gyakorlásra egyaránt alkalmasak.

  A munkafüzet az FI-505040801 raktári számú tankönyvhöz tartozik. A tankönyv és a munkafüzet, illetve az ezekhez kapcsolódó dokumentumok letölthetők a www.okosportal.hu weboldalról.

  A tankönyvcsalád további tagjai:

  • Fizika 7. munkafüzet (Raktári szám: FI-505040702)
  • Fizika 8. tankönyv (Raktári szám: FI-505040801)
  • Fizika 8. munkafüzet (Raktári szám: FI-505040802)
  • Fizika 9. tankönyv (Raktári szám: FI-505040901)
  • Fizika 10. tankönyv (Raktári szám: FI-505041001)
  • Fizika 11. tankönyv (Raktári szám: FI-505041101)