TaneszközkeresőTörténelem – Társadalomismeret 9. munkafüzet a Szakiskolai k

FI-511010907 boritó kép
 • Általános információk
  • Szerző: Mayer József, Tamásiné Makay Mariann
  • Műfaj: munkafüzet
  • Iskolatípus: középiskola, szakközépiskola
  • Évfolyam: 9. évfolyam
  • Tantárgy: történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
  • Tankönyvcsalád: -
  • Tankönyvjegyzék: Tankönyvjegyzéken szerepel.
  • Kiadói kód: FI-511010907
  • Iskolai ár: 450 Ft.

  • Az EKE OFI által kiadott tankönyveket a Könyvtárellátónál vásárolhatják meg ( www.kello.hu).

 • Ismertető a tankönyvről

  Kinek ajánljuk?

  A munkafüzet a szakiskolában tanuló diákoknak készült, akik a Szakiskolai közismereti tankönyv 9. anyagából tanulnak. 

  Melyek a tankönyv legfontosabb jellemzői?

  A munkafüzet a szakiskolai tankönyvcsalád része, a Szakiskolai közismereti tankönyv 9. Történelem - társadalomismeret fejezetének tartalmaihoz kapcsolódik. A tankönyv tartalmában és szemléletében is újszerű: megváltozott tananyagtartalom, az egységes természetismeret, a digitális kultúra beemelése a tartalomba, illetve társművészetek szerepeltetése jellemzik. A tankönyv tematikai lehetőségekben, feladatokban egyaránt bőséges kínálatot nyújt, lehetőséget teremtve a tanárnak a diákok érdeklődéséhez, előzetes tudásához való alkalmazkodásra. Rendkívül sok, sokféle és sokrétű feladatot tartalmaznak a leckék. Olyan kínálatot ad a tankönyv, amely szélesebb az elvégezhetőnél, annak érdekében, hogy a motiváló erejű, a diákok számára érdekes anyagoktól lehessen elindulni, haladni a nehezebb kérdések, problémák felé.

  A tananyag elsajátíttatásában, az egyes leckék feldolgozásában segít a munkafüzet. Szemléletében megfelel a tankönyv elvárásainak, feladatai segítenek a tankönyvi anyag feldolgozásában. A munkafüzet a kilencedikes tankönyv tananyagtartalmaihoz kapcsolódik, szerkezetében követve azt. Az egyes oldalpárokhoz olyan feladatokat kínál, amelyek alkalmasak a motiválásra, a tananyag differenciálására, a könnyebb óratervezésre, az oldalpárokhoz rendelt 2 tanóra hasznos és arányos kitöltésére.

  A munkafüzet oldalai, feladatai segítenek a Szakiskolai közismereti tankönyv történelem–társadalomismeret műveltségterületen tanultak alaposabb megértésében, gyakorlásában, rendszerezésében, összegzésében vagy akár továbbgondolásában. A munkafüzet felépítése megegyezik a tankönyv felépítésével: minden fejezet egy-egy oldalpáron található. A munkafüzetben is gazdag kép- es ábraanyag található, amely alátámasztja és szemlélteti, érdekesebbé és átélhetőbbé teszi a tananyagot.

  Milyen kiegészítők tartoznak a tankönyvhöz?

  A munkafüzet a Szakiskolai közismeret tankönyv 9. anyagához kapcsolódik. További kapcsolódó munkafüzetek:

  Osztályközösség-építő program 9. munkafüzet a Szakiskolai közismereti tankönyvhöz

  Matematika 9. munkafüzet a Szakiskolai közismereti tankönyvhöz

  Természetismeret 9. munkafüzet a Szakiskolai közismereti tankönyvhöz

  Kommunikáció – magyar 9. munkafüzet a Szakiskolai közismereti tankönyvhöz

  A tankönyvcsalád második kötete a Szakiskolai közismeretei tankönyv 10., műveltségterületenként 1-1 munkafüzettel.

 • Műszaki adatok
  • Formátum: A4
  • Terjedelem: 72
  • Szín: 4 szín
 • Letölthető kiegészítők