TaneszközkeresőTörténelem 9. Képességfejlesztő munkafüzet

NT-17142_M boritó kép
 • Általános információk
  • Szerző: Kaposi József, Száray Miklós
  • Műfaj: munkafüzet
  • Iskolatípus: gimnázium, középiskola, szakgimnázium
  • Évfolyam: 9. évfolyam
  • Tantárgy: történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
  • Tankönyvcsalád: Olvasmányos történelem sorozat
  • Tankönyvjegyzék: Tankönyvjegyzéken szerepel.
  • Kiadói kód: NT-17142/M
  • Iskolai ár: 810 Ft.

  • Az EKE OFI által kiadott tankönyveket a Könyvtárellátónál vásárolhatják meg ( www.kello.hu).

 • Ismertető a tankönyvről

  Az Új forrásközpontú történelem sorozat tagja.

  A tankönyvcsalád legfontosabb jellemzői

  • Sem a tankönyvek szerzőjét, Száray Miklóst, sem pedig a munkafüzeteknél szerzőtársként közreműködő Kaposi Józsefet nem kell bemutatni a történelmet tanító kollégáknak: komoly tanári és tankönyvírói tapasztalatuk garancia a tankönyvcsalád sikerességére.
  • A sorozat a négyosztályos gimnáziumok és a szakközépiskolák kerettanterveihez készült.
  • A régebbi Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveinek szerkezetét feladva, hagyományosabb tankönyvi szerkezethez tért vissza a szerző: ebben a források és a szerzői szöveg egymás mellett helyezkedik el. A szerzői szöveg oldottabb, magyarázóbb jellegű, így könnyebben tanulható. A további ismeretszerzést, differenciálást „apró betűs” kiegészítő részek segítik.
  • A leckékben szereplő források nem illusztrációk és színesítő anyagok, hanem az ismeretszerzés, a tanulói munkáltatás, a képességfejlesztés nyersanyagai.
  • A tankönyvek leckéinek terjedelme közel azonos, tipográfiai megoldásaik következetesek, az információszerzésnél nagy szerep jut a képeknek, ábráknak, térképeknek.
  • A szerző jelentős mértékben épít a tanulói aktivitásra egy-egy téma feldolgozásánál. A forrásanyag, valamint a képek, ábrák, térképek „olvasását”, értelmezését kérdések, feladatok segítik.
  • A köztörténeti témák mellett az életmódtörténet, a demográfiai tényezők, a természet és társadalom kapcsolata, a technikai fejlődés és a gazdaság is megfelelő arányban kapott teret a tankönyvekben.
  • A tankönyv a történettudomány szakmai vitákban letisztult eredményeit adja át a tanulóknak, de érint néhány, a történettudományban vitatott kérdést is.
  • A munkafüzetek a tankönyv szerkezetét követik. Segítségükkel megvalósítható a tankönyvi témák alaposabb, változatosabb és tevékenységközpontú feldolgozása, a megszerzett ismeretek új helyzetben történő alkalmazásának és a forráselemzés módszereinek gyakorlása.
  • A munkafüzetek használata egyszerűsíti, gyorsítja a tanulást, segíti az ismeretek rögzítését, rendszerezését.

  A sorozatot ajánljuk mindazoknak, akik a következőket várják el napjaink történelemkönyveitől:

  • szaktudományi megalapozottságot, korszerűséget;
  • az élményszerűség megteremtését a megfelelő forrás- és ábraanyag szerepeltetésével,
  • változatos, bőséges feladatanyag szerepeltetését, amely alkalmas az ismeretanyag elsajátíttatására, valamint képességfejlesztésre;
  • kipróbált, bejáratott tanulástechnikai módszerek alkalmazását;
  • a tanórai differenciálás lehetőségét a taneszközök segítségével.

  A sorozathoz kapcsolódó kiadványok:

  Érettségi adattár (NT-81530), Érettségi feladatgyűjtemények (NT-81459, NT-81460, NT-81461, NT-81462).

  A 11.-es munkafüzet (NT-17342/M) és a 12.-es tankönyv (NT-17442) a 2016/2017-es, a 12.-es munkafüzet (NT-17442/M) a 2017/2018-as tanévre lesz rendelhető.

   

 • Műszaki adatok
  • Formátum: A4 (202x285)
  • Terjedelem: 144
  • Szín: 2 szín
 • Letölthető kiegészítők