Taneszközkereső

Biológia a szakközépiskolák 11. évfolyama számára

NT-17458 boritó kép
 • Általános információk
  • Szerző: Kropog Erzsébet
  • Műfaj: tankönyv
  • Iskolatípus: középiskola, szakgimnázium
  • Évfolyam: 11. évfolyam
  • Tantárgy: biológia-egészségtan
  • Tankönyvcsalád: A mi világunk!
  • Tankönyvjegyzék: Tankönyvjegyzéken szerepel.
  • Kiadói kód: NT-17458
  • Iskolai ár: 1080 Ft.
 • Műszaki adatok
  • Formátum: A4 (202x285)
  • Terjedelem: 160
  • Szín: 4 szín
 • Leírás

  A taneszközcsalád legfontosabb jellemzői:

  • A tankönyvsorozatot komoly szakmai múlttal rendelkező szerző írta: Kropog Erzsébet, ismert tankönyvszerző, az ELTE Radnóti Miklós    Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium biológia-kémia szakos tanára.
  • A sorozat tankönyvei a szakközépiskolák számára készültek és felkészítenek a középszintű biológia-érettségire is.
  • Tanulásközpontú tankönyvek alkotják a sorozatot: pontos, szakszerű tartalom, könnyen érthetően megfogalmazva.
  • Modern természettudományos-biológiai szemléletet közvetítenek.
  • A tudományos megismerést mint folyamatot mutatják be, a tudományos munkával kapcsolatos reális elképzeléseket alakítanak ki.
  • Nyitottság jellemzi a tankönyveket: a vitatott kérdésekre is igyekeznek választ adni, illetve olyan tudományos érveket sorakoztatnak fel, amelyek a válaszadáshoz szükségesek.
  • Modern tanítás- és tanulás-módszertani technikákat alkalmaz, mint például a kooperatív tanulási és tanítási technikák, készség- és képességfejlesztés (differenciálás) és a projektmódszer.
  • A tankönyvek a tantervekben előírt tartalmak feldolgozása mellett következetesen nyújtanak segítséget a szövegértési és szövegalkotási kompetenciák, valamint a gondolkodási képességek és a vitakészség fejlesztéséhez.
  • Továbbgondolásra, önálló vélemény megfogalmazásra ösztönöznek az értelmezést kívánó kiegészítő szövegek is találhatók a tankönyvben és hozzájuk tartozó kérdések, feladatok.
  • A tantárgy iránti érdeklődés felkeltésére, más tantárgyakkal való kapcsolat bemutatására érdekes olvasmányokat találunk a tankönyvekben.
  • A tanári munkát a letölthető tanmenetek segítik.

  A sorozat köteteinek eredményes használatához a Biológiai fogalomtár középiskolásoknak (NT-81537) és a Témavázlatok a biológia tanulásához (NT-81538) című kiadvány is hozzájárul.

  A sorozatot ajánljuk mindazoknak, akik a következőket várják el napjaink biológiakönyveitől:

  • szaktudományi megalapozottságot;
  • a változatos tanulástechnikai módszerek alkalmazását;
  • sokféle feladattípus szerepeltetését, amelyek alkalmasak képességfejlesztésre;
  • a tanulási kedv felkeltésére (is) alkalmas megfogalmazást;
  • a tanórai differenciálás lehetőségét a taneszközök segítségével.
 • Letölthető dokumentumok