TaneszközkeresőUnterwegs Neu B Német III. Tankönyv

NT-56442_NAT boritó kép
 • Általános információk
  • Szerző: Maros Judit
  • Műfaj: tankönyv
  • Iskolatípus: gimnázium, középiskola, szakgimnázium
  • Évfolyam: 9. évfolyam, 10. évfolyam, 11. évfolyam, 12. évfolyam
  • Tantárgy: német nyelv
  • Tankönyvcsalád: -
  • Tankönyvjegyzék: Tankönyvjegyzéken szerepel.
  • Kiadói kód: NT-56442/NAT
  • Iskolai ár: 1420 Ft.
  • Kiegészítő anyagok

  • Az EKE OFI által kiadott tankönyveket a Könyvtárellátónál vásárolhatják meg ( www.kello.hu).

 • Ismertető a tankönyvről

  Kiknek ajánljuk a sorozatot?

  Középiskolák 9-12. évfolyamai számára, olyan diákoknak, akik a németet kezdőként vagy újrakezdőként tanulják első, illetve második idegen nyelvként, normál vagy emelt óraszámban. A sorozat elvégzésével a kezdő szintről a B2 szintre lehet eljutni.

  Melyek a sorozat jellemzői?

  • A sorozat széleskörű nyelvi alapozást tesz lehetővé, ami nagyon fontos a relatív kis óraszámban tanuló diákok igényeit tekintve.
  • Figyelembe veszi a magyar nyelvtanulók igényeit, a tantervi követelményeket és a korszerű nyelvoktatás elvárásait.
  • Következetesen megvalósítja a négy alapkészség (beszédértés, beszéd, olvasás és írás) egymásra épülő fejlesztését, a kerettantervnek megfelelő progressziót mutat.
  • A sorozat feldolgozását sok segédanyag támogatja. Minden kötethez tartozik munkafüzet, hanganyag, kiegészítő gyakorlófeladatok. Utóbbiak nagyon jól használhatóak a differenciált órai munkához, és a számonkéréshez.
  • A tanárok munkáját kézikönyv, a kiadó honlapjáról letölthető elektronikus kiegészítő anyagok, ingyenesen letölthető tanmenet segítik.
  • A sorozat lehetőséget ad a társadalmi érintkezéshez szükséges, érzelmek, személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló, a partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok megvalósítására; a receptív és produktív nyelvi készségek megfelelő szintű fejlesztésére, gyakorlására.
  • A sorozat felépítése világos és logikus, Az új ismeretek tanításában a ciklikus elvet követi. A feladatokban érzékelhető a feladatok komplexitásának növekedése, a nyelvtani tartalmakat fokozatosan bővíti, ugyanakkor rendszeresen visszatér a már elsajátított anyaghoz.
  • A leckénkénti szószedetet a példamondatokkal a tanuló számára megkönnyítik az órákra való rendszeres felkészülést.

  Minden tankönyvhöz a munkafüzeten kívül kiegészítő feladatgyűjtemény tartozik (Plus), melyek a magasabb óraszám esetén biztosítják a megfelelő gyakorlási lehetőséget.

  A tankönyvcsomag részei:

  • Tankönyv
  • Munkafüzet
  • Audio – CD
  • Feladatgyűjtemény („Plus” kötetek)
  • Tanári kézikönyv (Start-hoz)
  • Tanmenet
  • Kiegészítő feladatok on-line (Unterwegs Neu A)
 • Műszaki adatok
  • Formátum: B5 (168x238)
  • Terjedelem: 144
  • Szín: 4 szín
 • Letölthető kiegészítők