Taneszközkereső



Palabras, palabras. Tematikus spanyol szókincsgyűjtemény érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak

NT-56517 boritó kép
 • Általános információk
  • Szerző: Gidró Gabriella
  • Műfaj: feladatgyűjtemény
  • Iskolatípus: gimnázium, középiskola
  • Évfolyam: 9. évfolyam, 10. évfolyam, 11. évfolyam, 12. évfolyam
  • Tantárgy: spanyol nyelv
  • Tankönyvcsalád: -
  • Tankönyvjegyzék: Tankönyvjegyzéken szerepel.
  • Kiadói kód: NT-56517
  • Iskolai ár: 1270 Ft.

  • Az EKE OFI által kiadott tankönyveket a Könyvtárellátónál vásárolhatják meg ( www.kello.hu).

 • Ismertető a tankönyvről

  Kiknek ajánljuk?
  A könyv a középszintű érettségi vizsgára, ill. a különböző egy- és kétnyelvű nyelvvizsgákra kívánja felkészíteni a tanulókat, a vizsgák sikeres letételéhez szükséges szókincs tematikus átismétlésével, rendszerezésével, a szóbeli és írásbeli érettségi vizsga egyes feladat- és szövegtípusainak bemutatásával, valamint az olvasási, beszéd- és íráskészség gyakoroltatásával. Elsősorban a 11–12. évfolyamokra ajánljuk, de alsóbb évfolyamok emelt óraszámú csoportjaiban (pl. nyelvi előkészítő évfolyamok) is jól használható.

  Mik a tankönyv legfontosabb jellemzői?
  A Palabras, palabras jóval többet nyújt, mint egy egyszerű, hagyományos szókincsgyűjtemény. A könyv 13 tematikus fejezete a középszintű érettségi valamennyi témakörét lefedi.
  A témák szókincse a középszinten elvárt teljes szóanyagot tartalmazza, sőt esetként  meg is haladja azt. Az adott témához tartozó lexika tematikus szóbokrokba rendezve, legtöbbször kontextusba  (szókapcsolatokba, kifejezésekbe, mondatokba) ágyazva jelenik meg.
  A könyv az érettségin mért kommunikatív nyelvi kompetenciák közül elsősorban a lexikális kompetenciát fejleszti, de ezt integrálja az olvasási, beszéd- és íráskészség fejlesztésével. Valamennyi  témához autentikus olvasási szövegek kapcsolódnak, az érettségi  leggyakoribb   szövegértési  feladat- (pl. lyukas szövegek, párosítás, kérdések megválaszolása, igaz-hamis állítások) és szövegtípusaival (újságcikkek, receptek, anekdoták, viccek, levelek stb.) kiegészítve. A tanulók minden témánál, altémánál kérdéseket és szempontokat kapnak a szóbeli vizsga Conversación és Presentación részeihez (piktogramokkal jelezve), a Szituációkhoz pedig hasznos beszédfordulatok gyűjteménye áll a rendelkezésükre.

  Információ a szerzőről
  Gidró Gabriella a SEK Budapest International School igazgatója, a Magyarországi Spanyoltanárok Egyesülete (AHPE) vezetőségének elnöke, több népszerű spanyol kiadvány szerzője.

 • Műszaki adatok
  • Terjedelem: 152 oldal
  • Szín: 1 szín
 • Letölthető kiegészítők