Taneszközök

Tisztelt Tankönyvfelelősök!
Kedves Pedagógus Kollégák!

A Nat felmenő rendszerben történő bevezetése, valamint a hozzá kapcsolódó új kerettantervek szerinti átdolgozások a 2021/22-es tanév tankönyvrendelésénél az 1-2., az 5-6. és a 9-10. évfolyam tankönyveit érintik. A március 25-éig frissült tankönyvjegyzékre felkerültek a 2021. szeptemberében belépő 2., 6., 10. évfolyamokhoz kapcsolódó, átdolgozott tankönyvek, és ezek PDF formátumban is megtekinthetők a Tankönyvkatalóguson.
Az új fejlesztésű tankönyvekhez tartozó rendelési tájékoztatókat az alábbi listából választhatják ki:

Általános iskola - alsó tagozat Általános iskola - felső tagozat Középiskola
Ének Digitális kultúra Biológia
Etika Ének Digitális kultúra
Magyar nyelv és irodalom Etika Ének
Matematika Fizika Fizika
Technika és tervezés Hon- és népismeret Földrajz
Vizuális kultúra Irodalom Irodalom
  Kémia Kémia
  Magyar nyelv Magyar nyelv
  Matematika Matematika
  Technika és tervezés Történelem
  Természettudomány Vizuális kultúra
  Történelem  
  Vizuális kultúra  

Az állami kiadó tankönyvjegyzéken közzétett kiadványait itt találják, az átdolgozott könyvek korábbi és új kiadói kódjai is áttekinthetők a listában. A katalóguson található valamennyi taneszköz már az alaprendelésnél a végleges, új kiadói kóddal szerepel. Az új kiadói kódok végén található „A” és „B” jelölés két sorozatra utal: az „A” sorozat a korábbi újgenerációs (FI) tankönyvek átdolgozása, a „B” sorozat pedig a korábbi AP és NT könyvekből készült fejlesztés. A tankönyvek mellett továbbra is megtekinthetők a hozzájuk készített tanmenetek.

Az új tankönyvjegyzékről nem lehet már megrendelni egyes kiadványokhoz a korábban optikai adathordozókon (CD, DVD) kiadott hang- és képanyagokat. Ezeket a digitális tartalmakat – főként az idegen nyelvi tankönyvek kiegészítőiként – online, letölthető formában tesszük elérhetővé a kapcsolódó tankönyv mellett.

Új fejlesztésként ajánljuk figyelmükbe a fenntarthatóság kerettantervéhez illeszkedő kiadványokat, amelyek szakmailag hitelesen, ugyanakkor a diákok életkori sajátosságaihoz igazodva szellemesen és interaktív módszertannal keltik fel az érdeklődést a fenntartható fejlődés célkitűzésével kapcsolatban.
A Honvédelmi alapismeretek c. kiadványok átfogó elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtanak a honvédelemről, a hadtörténelemről, valamint a haditechnikai, biztonságpolitikai és hadijogi ismeretekről.

A sajátos nevelési igényű tanulók számára fejlesztett néhány speciális taneszköz nem került fel a tankönyvjegyzékre, így ezek rendelésére a KELLO felületén van lehetőség az alább elérhető tankönyvrendelési tájékoztató útmutatása alapján (fejlesztő eszközök rendelése).

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy ingyenes pedagógus példányokat a KELLO-n keresztül csak az alaprendelés és az alaprendelés módosításának időszakában tudnak igényelni. A KELLO tankönyvrendelési tájékoztatóját itt olvashatják.

MEGRENDELÉS:
Az Oktatási Hivatal által kiadott tankönyveket a Könyvtárellátónál vásárolhatják meg:
KELLO TANKÖNYVCENTRUM
Cím: 1085 Budapest, József Krt. 63.
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 10-18 óráig
Könyvesbolt telefonszáma: +36-1-237-6989
Online rendelés: www.kello.hu

A tankönyvekkel kapcsolatos kizárólag szakmai információk érdekében keresse ügyfélszolgálatunkat:
Telefon: (+36) 30-500-8147
E-mail: tankonyv@oh.gov.hu.