Taneszközök

Tisztelt Tankönyvfelelősök!
Kedves Pedagógus Kollégák!

A Nat felmenő rendszerben történő bevezetése, valamint a hozzá kapcsolódó új kerettantervek szerinti átdolgozások a 2022/23-as tanév tankönyvrendelésénél az 1-2-3., az 5-6-7. és a 9-10-11. évfolyam tankönyveit érintik. A tankönyvjegyzékre felkerültek a 2022. szeptemberében belépő 3., 7., 11. évfolyamokhoz kapcsolódó, átdolgozott tankönyvek, és ezek PDF formátumban is megtekinthetők a Tankönyvkatalóguson. Az új fejlesztésű tankönyvekhez tartozó rendelési tájékoztatókat az alábbi listából választhatják ki:

Általános iskola - alsó tagozat Általános iskola - felső tagozat Középiskola
Digitális kultúra Biológia Biológia
Ének Digitális kultúra Digitális kultúra
Etika Dráma és színház Dráma és színház
Környzetismeret Ének Ének
Magyar nyelv és irodalom Etika Fizika
Matematika Fizika Földrajz
Technika és tervezés Földrajz Irodalom
Vizuális kultúra Hon- és népismeret Kémia
  Irodalom Magyar nyelv
  Kémia Matematika
  Magyar nyelv Mozgóképkultúra és médiaismeret
  Matematika Történelem
  Technika és tervezés Vizuális kultúra
  Természettudomány  
  Történelem  
  Vizuális kultúra  

Az állami kiadó tankönyvjegyzéken közzétett kiadványait itt találják, az átdolgozott könyvek korábbi és új kiadói kódjai is megtekinthetők a listában. Az új kiadói kódok betű és számjelei egyértelműen utalnak arra a tantárgyra és évfolyamra, amelyekhez a tankönyv használható (Pl. OH-DIG05TA = Digitális kultúra, 5. évfolyam). A kód végén található „A” illetve „B” jelölés két sorozatra utal: az „A” sorozat a korábbi újgenerációs (FI) tankönyvek átdolgozása, a „B” sorozat pedig a korábbi AP és NT könyvekből készült fejlesztés.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a papír alapú tankönyvek megrendeléséhez kizárólag az aktuális köznevelési tankönyvjegyzék használható, amelyet a KELLO felületén érnek el az iskolák a rendelések időszakában. A Tankönyvkatalóguson megtalálhatók a jegyzékes tankönyvek, ugyanakkor a pedagógusok megtekinthetik az átdolgozás előtti tankönyvek elektronikus változatait is kifutó jelleggel, mert a felvételiknél és az érettségiknél ezekre szüksége lehet a tanulóknak. A tankönyvek adatlapján látható az adott kiadvány státusza, amely jelzi a rendelés lehetőségét:

  • Tankönyvjegyzéken szerepel.
  • Tankönyvjegyzéken nem szerepel.
  • Tankönyvjegyzéken nem szereplő online tananyag
A tankönyvek mellett megtalálhatók a hozzájuk készített tanmenetek és egyéb kiegészítők is (pl. hanganyagok).

A biológia emelt szintű oktatásához már elérhető az OH-BIO1112E kódú online tankönyv, amely egyelőre papír alapon még nem rendelhető, de tankönyvi engedéllyel rendelkezik.

Az új tankönyvjegyzékről nem lehet már megrendelni egyes kiadványokhoz a korábban optikai adathordozókon (CD, DVD) kiadott hang- és képanyagokat. Ezeket a digitális tartalmakat – főként az idegen nyelvi tankönyvek kiegészítőiként – online, letölthető formában tesszük elérhetővé a kapcsolódó tankönyv mellett.

A sajátos nevelési igényű tanulók számára fejlesztett néhány speciális taneszköz nem került fel a tankönyvjegyzékre, így ezek rendelésére a KELLO felületén van lehetőség az alább elérhető tankönyvrendelési tájékoztató útmutatása alapján (fejlesztő eszközök rendelése).

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy ingyenes pedagógus példányokat a KELLO-n keresztül csak az alaprendelés és az alaprendelés módosításának időszakában tudnak igényelni. A KELLO tankönyvrendelési tájékoztatóját itt olvashatják.

MEGRENDELÉS:
Az Oktatási Hivatal által kiadott tankönyveket a Könyvtárellátónál vásárolhatják meg:
KELLO TANKÖNYVCENTRUM
Cím: 1085 Budapest, József Krt. 63.
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 10-18 óráig
Könyvesbolt telefonszáma: +36-1-237-6989
Online rendelés: www.kello.hu

A tankönyvekkel kapcsolatos kizárólag szakmai információk érdekében keresse ügyfélszolgálatunkat:
Telefon: (+36) 1-460-1873
Mobil: (+36) 30-500-8147
E-mail: tankonyv@oh.gov.hu.