Általános felhasználási feltételek

1. A Felhasználási feltételekben alkalmazott fogalmak:

Tartalom

A jelen felhasználási feltételekben a „Tartalom” megjelölés alatt a honlapon található összes tartalom értendő, függetlenül annak letölthetőségétől, vagy kizárólag a honlapon történő elérhetőségétől.

Szolgáltató/Kiadó

A www.tankonyvkatalogus.hu honlapon található valamennyi Tartalom jogtulajdonosa, kezelője és kiadója az Oktatási Hivatal (továbbiakban: OH). Az OH rendelkezik mindazon engedélyekkel és jogosultságokkal – különösen ide értve a közzétett Tartalmakhoz kapcsolódó szerzői, vagyoni és egyéb jogokat – melyek alapján a Tartalom a www.tankonyvkatalogus.hu oldalon harmadik fél számára hozzáférhetővé tehető. Jelen felhasználási feltételek szerint a „Szolgáltató” megfogalmazás alatt az OH-t kell érteni.

Felhasználó

A jelen felhasználási feltételekben "Felhasználó" az a természetes személy, aki a www.tankonyvkatalogus.hu honlapon regisztrált, vagy az a személy, aki az oldalt használja, és a felhasználási feltételeket elfogadta.

2. Tartalom felhasználása

Az www.tankonyvkatalogus.hu oldalon található Tartalmak a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény hatálya alá tartoznak. A hivatkozott jogszabályban meghatározott szabad felhasználás körében és annak szabályai betartásával a www.tankonyvkatalogus.hu weboldalon közzétett Tartalmak szabadon felhasználhatóak.

A szabad felhasználás körében a felhasználás díjtalan, és ahhoz a szerző engedélye nem szükséges. A felhasználás a szabad felhasználásra vonatkozó rendelkezések alapján is csak annyiban megengedett, illetve díjtalan, amennyiben nem sérelmes a mű rendes felhasználására és indokolatlanul nem károsítja a szerző jogos érdekeit, továbbá amennyiben megfelel a tisztesség követelményeinek és nem irányul a szabad felhasználás rendeltetésével össze nem férő célra. A szabad felhasználásra vonatkozó rendelkezéseket nem lehet kiterjesztően értelmezni. Az iskolai oktatás célját szolgálja a felhasználás, ha az az óvodai nevelésben, az általános iskolai, középiskolai, szakmunkásképző iskolai, szakiskolai oktatásban, az alapfokú művészetoktatásban vagy a felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőfokú oktatásban a tantervnek, illetve a képzési követelményeknek megfelelően valósul meg.

A mű részletét – az átvevő mű jellege és célja által indokolt terjedelemben és az eredetihez híven – a forrás, valamint az ott megjelölt szerző megnevezésével bárki idézheti.

A mű iskolai oktatási célra iskolai foglalkozás keretében átdolgozható. Az átdolgozott mű felhasználásához az eredeti mű szerzőjének engedélye is szükséges.

Természetes személy magáncélra a műről másolatot készíthet, ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja. Teljes könyv, továbbá a folyóirat vagy a napilap egésze magáncélra is csak kézírással vagy írógéppel másolható.

Nem minősül szabad felhasználásnak – függetlenül attól, hogy magáncélra történik-e –, ha a műről más személlyel készíttetnek másolatot számítógépen, illetve elektronikus adathordozóra.

3. Védjegy, logó használata

A honlapon található mindennemű logó, védjegy, grafikai elem oltalom alatt áll. A Szolgáltató/Kiadó kifejezetten nem engedélyezi, és tiltja a honlap grafikai elemeinek, védjegyeinek másolását, tükrözését, felhasználását.

4. Adatkezelés

A Szolgáltató/Kiadó vállalja és kötelezi magát, hogy a birtokába jutott valamennyi, Felhasználóra vonatkozó adatot a mindenkori törvényes előírások betartásával kezeli, azokat harmadik fél számára nem adja át, és kizárólag a szolgáltatás működtetéséhez szükséges elengedhetetlen mértékben használja fel.

5. Jognyilatkozatok

A Szolgáltató/Kiadó törekedik a szolgáltatás folyamatosságának hibamentes fenntartására, de nem garantálja, hogy a honlap funkcionalitása, és az általa nyújtott szolgáltatás mentes a hibáktól. A honlap és annak tartalma előzetes bejelentés nélkül bármikor változhat.

Szolgáltató/Kiadó mindent megtesz annak érdekében, hogy a honlapon elhelyezett anyagok vírusmentesek illetve egyéb kártékony programoktól mentesek legyenek.

Szolgáltató/Kiadó semmilyen felelősséget nem vállal a honlap használatából vagy használhatatlanságából eredő, Felhasználót a honlap használata során ért vélt vagy valós károkért, esetleges számítógép meghibásodásokért. A Felhasználó saját felelősségére használja a honlapot.

Szolgáltató/Kiadó semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha a tartalom Felhasználó rendszerében kompatibilitási, vagy egyéb hibák miatt nem elérhető. Az ebből eredő, Felhasználót ért vélt, vagy valós károkért, késedelemért Szolgáltató/Kiadó nem tehető felelőssé.

Szolgáltató/Kiadó bármikor jogosult a jelen általános felhasználási feltételek egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában a Szolgáltatás/Kiadó kezdőoldalán tájékoztatja a Felhasználókat. Amennyiben a Felhasználó a módosítást követően a szolgáltatás bármely részét használni kezdi, az a módosítás elfogadásának minősül.