TaneszközökHétszínvarázs olvasókönyv 2.

AP-020123 boritó kép
 • Általános információk
  • Szerző: Nyiri Istvánné
  • Műfaj: tankönyv
  • Iskolatípus: alsó tagozat, általános iskola
  • Évfolyam: 2. évfolyam
  • Tantárgy: magyar nyelv és irodalom
  • Tankönyvcsalád: -
  • Tankönyvjegyzék: Tankönyvjegyzéken szerepel.
  • Kiadói kód: AP-020123
  • Iskolai ár: 930 Ft.

  • Az Oktatási Hivatal által kiadott tankönyveket a Könyvtárellátónál vásárolhatják meg (www.kello.hu).

 • Letölthető kiegészítők
 • Ismertető a tankönyvről

  A Hétszín... tankönyvcsalád 20 éve kíséri az alsó tagozatos gyerekeket a második évfolyamtól a negyedik évfolyamig. A tankönyvcsalád egységes koncepció alapján építi fel az alsó tagozatos irodalmi nevelést, melynek alapja és célja az olvasástechnikai készség tudatosítása és elmélyítése, akommunikációs készségek és képességek fejlesztése.

  A tankönyvcsalád tagjai tipográfiájukban, szövegválasztásukban, valamint kép- és színvilágukban a mesekönyvek hangulatát idézik. A címben szereplő hetes szám utal a tankönyvek szerkezetére, amelyek minden tankönyvnél hét fejezetből állnak.

  A tananyag alkalmas a különböző haladási ütemű tanulók fejlesztésére, differenciálásra, a szövegtartalom együttes átélésére is. A feladatok egyrészt előkészítik az önálló tanulást (az olvasottakról való beszélgetés, lényegkiemelések, képhez szövegtartalom rendelése), másrészt nagymértékben építenek a páros és csoportmunkára, a játékos, felfedező, élményszerű, és örömszerző tanulás, a kooperatív technikák (kerekasztal, ötletbörze, fürtábra stb.) didaktikai szerepére.

  A sok mese, az állatokról szóló történetek, a mondák megfelelnek az életkori sajátosságoknak, felkeltik a gyerekek érdeklődését. Az értékes szépirodalmi szövegek mellett a tankönyvek érdekes,hétköznapi szövegeket (órarend, gyermekújság tartalomjegyzéke, versenyfelhívás tantárgyi versenyre, recept, gyermeknapi programajánló), párbeszédet, játékleírásokat, kézműves foglalkozásokat, könyvajánlásokat, ismeretközlő és az információ megszerzését elősegítő olvasmányokat, vicceket, találós kérdéseket, kézírással írt közmondásokat is tartalmaznak.

  Ezek a szövegek elősegítik a gyerekek hétköznapi életben való tájékozódását, fejlesztik kommunikációjukat. másfajta olvasási célt, másfajta igényt ébresztenek fel és tudatosítanak a tanulókban, megalapozva ezzel az olvasási stratégiák kialakulását. A későbbi tanulóéveik alatt fogékonyabbá válnak, figyelmesebben, alaposabban sajátítják el a megtanulandó ismereteket.

  A változatos szövegtartalom lehetővé teszi a kerettantervi elvárásoknak megfelelő kapcsolódási pontokat az egyes tantárgyakhoz.

  A tanító és a felső tagozatos magyar irodalom tanár munkájának összehangolását megkönnyíti, ha az alsó tagozatban ugyanabból a tankönyvcsaládból tanítjuk az „olvasást”, illetve az irodalmat. A tankönyv alapjául szolgáló program felépítése biztosítja, hogy a 4. évfolyam végére a tanulók magas szinten teljesítsék a kerettanterv követelményrendszerét.

  A tankönyvcsalád részei:

  Hétszínvarázs olvasókönyv 2.
  Hétszínvarázs munkafüzet 2.
  Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 2.
  Hétszínvirág olvasókönyv 3.
  Hétszínvirág munkafüzet 3..
  Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 3.
  Hétszínvilág olvasókönyv 4.
  Hétszínvilág munkafüzet 4.
  Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 4.

 • Műszaki adatok
  • Formátum: A4
  • Terjedelem: 152
  • Szín: 4 szín