TaneszközökÍrás munkafüzet 2.

AP-020204 boritó kép
 • Általános információk
  • Szerző: Bencs Vilmosné
  • Műfaj: munkafüzet
  • Iskolatípus: alsó tagozat, általános iskola
  • Évfolyam: 2. évfolyam
  • Tantárgy: magyar nyelv és irodalom
  • Tankönyvcsalád: -
  • Tankönyvjegyzék: Tankönyvjegyzéken szerepel.
  • Kiadói kód: AP-020204
  • Iskolai ár: 500 Ft.

  • Az EKE OFI által kiadott tankönyveket a Könyvtárellátónál vásárolhatják meg ( www.kello.hu).

 • Letölthető kiegészítők
 • Ismertető a tankönyvről

  Ez egy korszerű, gyakorlatra épülő taneszköz, amely a tanulók íráskészségét és helyesírását fejleszti.

  Célja, hogy bőséges írásfeladatot adjon a tanulóknak, kiemelten az anyanyelvi ismeretek kompetenciaterület fejlesztéséhez.

  A kötet következetesen gyakoroltatja az íróeszközök helyes használatát. Gondot fordít a betűk, a szavak szabályos alakítására és kapcsolására.

  Az oldalak kialakítása segíti az írott szövegek esztétikus elhelyezését (például a lapszél, a betű és a szótávolságok megtartását).

  A feladatok változatosak: csoportosítás, szótagokból szavak alkotása, kezdőbetűk felismerése, mondatkiegészítés, kérdésre válasz írása, szó- és névgyűjtés, mondatok szavakra tagolása.

  Az oldalak alján mindenütt található hely a javításnak.

  A betűcsoportokhoz tartozó oldalak szerkezete hasonló: nevek (személynevek, földrajzi nevek) másolása írott betűről, nyomtatott betűről; mondatok másolása, tollbamondás.

  A feladatok lehetővé teszik a differenciálást.

  A munkafüzet rendszeres használatával a kisiskolások képesek elsajátítani az álló írás szabályos kialakítását és kapcsolását, miközben megfelelő ütemben fejlődik az írásképük és a helyesírásuk.

  A kiadvány a Hétszínvarázs tankönyvcsaládhoz kapcsolódik.

   

 • Műszaki adatok
  • Formátum: A4
  • Terjedelem: 64
  • Szín: 4 szín