TaneszközökMásodik technikakönyvem 2.

AP-022104 boritó kép
 • Általános információk
  • Szerző: Fuszikné Szabó Éva, Matusekné Bíró Teréz
  • Műfaj: tankönyv
  • Iskolatípus: alsó tagozat, általános iskola
  • Évfolyam: 2. évfolyam
  • Tantárgy: technika, életvitel és gyakorlat
  • Tankönyvcsalád: -
  • Tankönyvjegyzék: Tankönyvjegyzéken szerepel.
  • Kiadói kód: AP-022104
  • Iskolai ár: 640 Ft.

  • Az EKE OFI által kiadott tankönyveket a Könyvtárellátónál vásárolhatják meg ( www.kello.hu).

 • Letölthető kiegészítők
 • Ismertető a tankönyvről
  Leírás:

  „A gyerek észre sem veszi, hogy tanul, játéknak fogja fel az alkotó tevékenységet.”

  A Technikakönyvem 1-4. tankönyvcsalád szerzőinek célja, hogy korszerű, az alsó tagozatos kisiskolások életkori sajátosságaihoz igazodó taneszközöket készítsenek. A tankönyvek olyan megalapozott technikai felkészültséget alakítanak ki, melyek megfelelnek a tanulók életkorának, beállítódásának és egyéni adottságainak az első évfolyamtól a negyedik évfolyamig.

  A tananyag ismeretanyaga a fokozatosság elve szerint épül fel, elősegíti, hogy a kisdiákok tapasztalatokat szerezzenek az őket körülvevő világról. A tantárgy tanításának főbb célkitűzései: a mindennapokban nélkülözhetetlen elemi ismeretek befogadása, a kézügyesség fejlődését szolgáló játékos tevékenységek, a hagyományok megőrzése, azok megbecsülése. A különböző anyagokkal való ismerkedés, azok feldolgozásához, átalakításához szükséges alapvető munkafogások ismerete, a szerszám- és eszközhasználat elősegíti a tanulók későbbi, a munka világában való boldogulását.

  A munkáltatásra épülő órák között a jeles napokhoz, ünnepekhez kapcsolódó órák, illetve közlekedési ismeretek is visszatérően minden évfolyam tankönyvében szerepelnek.

  A tankönyvek szerkezete jól tagolt, sok érdekes, játékos, feladatot kínálnak a tanulók sokféle tevékenykedtetésére, kihasználva a korosztály „cselekvési vágyát”.  Jól érthetők az utasítások. A színes ábrák, illusztrációk, fotók felkeltik a tanulók érdeklődését, fejlesztik esztétikai érzéküket.

  A munkadarabok elkészítésekor olyan anyagokat használtunk, amelyeknek a beszerzése bármely iskola számára lehetséges. A családi életre és a munkára nevelés, a hagyományok ápolása, a környezetvédelem, a takarékos anyagfelhasználás és az újrahasznosítás fontossága kiemelt szerepet kapott az átdolgozás során.

  A Varázskezek, Jeles napok tankönyvi részek ragyogó lehetőséget biztosítanak az alkotókedv felébresztésére. Ezek a részek a napköziben vagy otthon a szabadidő hasznos eltöltését segítik elő.

  A tanulási folyamatban követtük a módszertani szemléletváltást. A hagyományos, tanárközpontú oktatást igyekeztünk felváltani a tanulóközpontú, cselekvésorientált munkavégzésre. Az egyéni tevékenykedés mellett több helyen megjelenik a csoportmunka, amely a feladatok megosztására, az egymásra való odafigyelésre, együttgondolkodásra nevel. A fogalomtár pontos, szakszerű meghatározásokat tartalmaz a tananyag elmélyítéséhez. A jó tankönyvből örömmel tanulnak a gyerekek, szívesen és hatékonyan tanítanak a pedagógusok.

  A tankönyvcsalád részei:

  Első technikakönyvem
  Második technikakönyvem
  Harmadik technikakönyvem
  Negyedik technikakönyvem

 • Műszaki adatok
  • Formátum: A4
  • Terjedelem: 72
  • Szín: 4 szín