TaneszközökHarmadik matematika munkafüzetem 3.

AP-030816 boritó kép
 • Általános információk
  • Szerző: Balassa Lászlóné, Csekné Szabó katalin, Szilas Ádámné
  • Műfaj: munkafüzet
  • Iskolatípus: alsó tagozat, általános iskola
  • Évfolyam: 3. évfolyam
  • Tantárgy: matematika
  • Tankönyvcsalád: -
  • Tankönyvjegyzék: Tankönyvjegyzéken szerepel.
  • Kiadói kód: AP-030816
  • Iskolai ár: 570 Ft.

  • Az Oktatási Hivatal által kiadott tankönyveket a Könyvtárellátónál vásárolhatják meg (www.kello.hu).

 • Letölthető kiegészítők
 • Ismertető a tankönyvről

  A Matematikakönyvem 3-4. tankönyvcsalád arra szeretné rávezetni a harmadik és negyedik osztályos gyerekeket, hogy gondolkodva, a tantárgy szépségeit felfedezve jussanak el a szükséges matematikai ismeretekhez. A játékos felfedeztetés nagy öröm a gyerekek számára, ez a leghatékonyabb módszer az eredményes ismeretelsajátításhoz. A sokféle tevékenységből származó tapasztalat összegyűjtése vezet el a következtetések levonásáig. A matematikai problémák megoldását a feladatok apró lépésekre bontásával, az elemi algoritmusok alkalmazásával segítjük.

  A 3. évfolyamon a 2012-es kerettantervnek megfelelően átdolgozva külön kötetben található a tankönyv (Harmadik matematikakönyvem) és a munkafüzet (Harmadik matematika munkafüzetem).

  A 4. évfolyamon még a régi kerettantervnek megfelelő tankönyvünk (Negyedik matematikakönyvem) két kötetes, a kötetek félévi bontásban tartalmazzák a tananyagot és a tankönyv feladatsorát bőséges feladatanyaggal kiegészítő feladatgyűjteményt, amelynek felépítése, címei pontosan követik a tankönyvét.

  Mind a munkafüzet, mind a feladatgyűjtemény feladatai kiegészítik, gyakoroltatják a tankönyv ismeretanyagát, és alkalmasak házi feladatok kijelölésére.

   A tankönyvcsalád tankönyvei gondolkodásra nevelik a tanulókat, a tanításról a tanulásra helyezik a hangsúlyt, amit konkrét fejlesztési feladatokon keresztül érnek el. A geometriai szemlélet fejlesztésén belül a térszemléletre, a térlátásra, a vizuális kommunikációra és az irányok érzékelésére fektetnek nagy hangsúlyt.

  Kiemelt szerepet kap a taneszközökben a matematikai képességek más műveltségi területeken való alkalmazása és hasznosítása. Az új ismereteket a gyerekek mindennapjaihoz és érdeklődési köréhez közel álló konkrét feladatból kiindulva, tapasztalatok összegyűjtésével dolgozzuk fel minden fejezetben.

  A feladatsorok végén kicsit nehezebb feladványok is vannak, amelyeket a jobb képességű, gyorsabban haladó osztályoknak szántunk, illetve a vegyes összetételű osztályoknál a differenciálást segíthetik.

  A tankönyvcsalád részei:
  Harmadik matematikakönyvem 3.
  Harmadik matematika munkafüzetem 3.
  Számoljunk! 3.
  Matematika felmérőfüzet 3.
  Negyedik matematikakönyvem 4. évfolyam I. kötet
  Negyedik matematikakönyvem 4. évfolyam II. kötet
  Matematika felmérőfüzet 4. évfolyam 

 • Műszaki adatok
  • Formátum: A4
  • Terjedelem: 140
  • Szín: 4 szín