TaneszközökA mi világunk - környezetismeret

AP-030912 boritó kép
 • Általános információk
  • Szerző: dr. Mester Miklósné
  • Műfaj: tankönyv
  • Iskolatípus: alsó tagozat, általános iskola
  • Évfolyam: 3. évfolyam
  • Tantárgy: környezetismeret
  • Tankönyvcsalád: -
  • Tankönyvjegyzék: Tankönyvjegyzéken szerepel.
  • Kiadói kód: AP-030912
  • Iskolai ár: 720 Ft.

  • Az Oktatási Hivatal által kiadott tankönyveket a Könyvtárellátónál vásárolhatják meg (www.kello.hu).

 • Letölthető kiegészítők
 • Ismertető a tankönyvről

  A mi világunk tankönyvcsalád az általános iskola 1-4. osztálya számára készült, természetismeret és társadalomismeret tankönyv.

  A tankönyvcsalád szemlélete: - Rácsodálkozni – megismerni – megszeretni – megvédeni. A szerző a holisztikus pedagógia képviselője, ennek megfelelően vallja: az elme, a test és a lélek párhuzamosan fejlesztendő. A tankönyvcsalád a négy évfolyamon folyamatosan alapozza meg a szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztését, az élő és élettelen természet sokoldalú megismerését.

  A tankönyv jellemzői közé tartozik a fenntarthatóságra, az életre, a munkára nevelés, a hagyományok megismerése és megőrzése. A szerző a tanulásszervezés során az egyes témaköröket megbontja, és integrált módon dolgozza fel – fokozottan ügyelve a kapcsolódási pontokra. A tankönyvek tanítói segítséggel („segít nekem, hogy magam csinálhassam”) és önálló tanulással elsajátítható, sokszínű tevékenységi formákat tartalmaznak. Jó példák erre a látványfeldolgozás (a képek értelmezése, elemzése), a kísérletek, az élményszerzés a természetben, az információszerzés, valamint a személyes beszámolók és a játékok. A tankönyvcsalád az ismeretekkel párhuzamosan alapvetően fontos nevelési értékeket is közvetít. Megalapozza a gyerekek környezettudatos magatartását, társadalmi-pszichológiai érettségét.

  A tankönyvcsalád a tények bemutatását változatos szövegtípusokkal, képekkel, rajzokkal, játékokkal segíti elő. Élmény- és cselekvésközpontú, a tapasztalatokon alapuló tanulásra épít. Modern szemléletű, sok új elemet vonultat fel. Feladatai nagyban fejlesztik a gyerekek kreativitását. Az alapvetően fontos megismerési módszerek – tanulmányi séta, kísérlet – mellett fontos az újabb ismeretszerzési módszerek kipróbálása. A tankönyvcsaládhoz tartozó digitális tananyagok filmjei, interaktív feladatai és kérdéscsoportjai segítik az élményközpontú környezetismeret-tanítást. Lehetőséget teremt számukra a természettudományos kutatási módszerek megismerésére. Az évfolyamok témáinak egymásra épülésével jól megalapozza a felső tagozaton ráépíthető ismereteket.

  A tankönyvcsalád részei:

  A mi világunk környezetismereti tankönyvek és munkafüzetek 1–4. évfolyam

  A tankönyvekhez készült digitális tananyagok 1–4.

 • Műszaki adatok
  • Formátum: A4
  • Terjedelem: 104
  • Szín: 4 szín