TaneszközökIrodalom 6. munkafüzet

AP-060513 boritó kép
 • Általános információk
  • Szerző: Radóczné Bálint Ildikó
  • Műfaj: munkafüzet
  • Iskolatípus: felső tagozat
  • Évfolyam: 6. évfolyam
  • Tantárgy: magyar nyelv és irodalom
  • Tankönyvcsalád: -
  • Tankönyvjegyzék: Tankönyvjegyzéken szerepel.
  • Kiadói kód: AP-060513
  • Iskolai ár: 470 Ft.

  • Az Oktatási Hivatal által kiadott tankönyveket a Könyvtárellátónál vásárolhatják meg (www.kello.hu).

 • Letölthető kiegészítők
 • Ismertető a tankönyvről

  Az Irodalom 5-8. tankönyvcsalád elkészítésekor a szerzők fontosnak tartották, hogy egy osztályon belül a jobb képességűek és a fejlesztésre szorulók számára is megfelelő kérdésekkel, feladatokkal történjen az anyag feldolgozása. A tankönyvekben az irodalomelméleti fogalmak mindig alkalmazás közben, magyarázattal, meghatározással együtt jelennek meg. A megjegyzendő fogalmak félkövér betűkkel vannak kiemelve, illetve a könyvek végén megtalálhatók a Fogalomtárban.

  szemelvényanyagot úgy válogattuk össze, hogy az alkalmas legyen a különböző nevelési területek, többek között az erkölcsi, az esztétikai, a hazaszeretetre, a családi életre nevelés fejlesztésére. Ugyanakkor törekedtünk a helyi kulturális hagyományok bekapcsolására is, ösztönöztük a tanulókat ezek felkutatására. Ahol lehetőség volt rá, ott éltünk a tantárgyak közötti koncentrációval is. Ahol a művek között választani lehetett, ott a klasszikus mű és a modern, mai alkotás összhangjának a megteremtésére törekedtünk. Igazán mai, kortárs szerzők művei is bekerültek a könyvbe, többek között Tóth Krisztina, Varró Dániel, Lackfi János.

  A könyvekben együtt szerepel az elmélet és a gyakorlat, emellett a szerzők alkalmazzák a folyamatolvasás (process reading) módszerét is. A feladatok a tankönyv és a munkafüzet esetén is kiváló alkalmat teremtenek a differenciálásra, a kooperatív tevékenységformákra. A tankönyvben és a munkafüzetben is jelen vannak a szeriális képességeket fejlesztő feladatok is, a játékos kérdések pedig valamennyi kompetencia fejlesztését szolgálják. A tankönyvi feladatok előtti kis ikonok a munkaformákra tesznek javaslatot (Párban dolgozz!, Csoportban dolgozz!), és a füzetben való munkavégzésre buzdítanak (A füzetben dolgozz!).

  A tankönyvcsalád fejlesztése során soha nem tévesztjük szem elől, hogy a különböző ismeretek elsajátítása csak eszköz tanulóink műveltségének, világszemléletének kialakításában és formálásában. A legfontosabb feladat az irodalom megszerettetése, az olvasási kedv felébresztése és megerősítése.

  A tankönyvcsalád részei:

  Tankönyvek: AP-050513, AP-060514, AP-070513/1, AP-080509
  Munkafüzetek: AP-050514, AP-060513, AP-070514, AP-080510

 • Műszaki adatok
  • Formátum: B5
  • Terjedelem: 120
  • Szín: 2 szín