TaneszközökMatematika 6.

AP-060809 boritó kép
 • Általános információk
  • Szerző: Csahóczi Erzsébet, Csatár Katalin, Kovács Csongorné, Morvai Éva, Széplaki Györgyné, Szeredi Éva
  • Műfaj: tankönyv
  • Iskolatípus: felső tagozat, gimnázium, középiskola
  • Évfolyam: 6. évfolyam
  • Tantárgy: matematika
  • Tankönyvcsalád: -
  • Tankönyvjegyzék: Tankönyvjegyzéken szerepel.
  • Kiadói kód: AP-060809
  • Iskolai ár: 720 Ft.

  • Az Oktatási Hivatal által kiadott tankönyveket a Könyvtárellátónál vásárolhatják meg (www.kello.hu).

 • Letölthető kiegészítők
 • Ismertető a tankönyvről

  A szerzők, legalább 20 éve tanítják az általános iskolás korosztályt. A Matematika 5-8. tankönyvcsaládot azon tapasztalataik alapján fejlesztették, miszerint a játékos felfedeztetés nagy öröm a gyerekek számára, és nincs ennél hatékonyabb módszer. Persze, a tanulásnak vannak rögös és fárasztó periódusai is, mégis azt szeretnénk, ha tanulók gondolkozva, felfedező úton tennének szert matematikai ismereteikre.

  A játékokkal, a tananyagtartalom játékos feldolgozásával a gyerekek motiválása a célunk. Nagy

  hangsúlyt fektettünk a matematikai fogalmak szemléletes kialakítására, a tankönyv kidolgozott példái többek között ehhez kívánnak segítséget nyújtani. Feladataink egy része a legalapvetőbb fogalmak és eljárások begyakoroltatását szolgálják. A tankönyvek matematikatörténeti érdekességeket is tartalmaznak, valamint az adott témakörrel kapcsolatosinternetes kutakodásra is buzdítjuk a gyerekeket.

  Az általános iskola 5–8. évfolyama egységes rendszert alkot, de – igazodva a gyermeki gondolkodás fejlődéséhez, az életkori sajátosságokhoz – két, pedagógiailag elkülöníthető periódusra tagolódik. Az 5-6. évfolyamon a tanulók gondolkodása erősen kötődik az érzékelés útján szerzett tapasztalatokhoz, ezért itt az integratív-képi gondolkodás fejlesztése a cél. A 7–8. évfolyamon elkezdődik az elvont fogalmi és elemző gondolkodás kialakítása is.

  Az általános iskola felső tagozatán egyre nagyobb szerepet kap azelemző gondolkodás fejlesztése, a problémamegoldások mellett a felvetett kérdések igazságának vagy hamisságának eldöntése, a döntések igazolása. A tanulók legnagyobb része ebben a korban jut el a konkrét gondolkodástól az absztrahálásig. Ezért a legfontosabb cél a konstruktív gondolkodás kialakítása, amelyet a tanulók életkorának megfelelően manipulatív tevékenységek elvégeztetésével, az összefüggések önálló felfedeztetésével érhetünk el. Az önellenőrzéssel növeljük a tanulók önbizalmát, a változatos módszerekkel, a korosztálynak megfelelő játékos formákkal kis lépéseken keresztül, természetes módon hangoljuk őket a matematika tudományának befogadására.

  Fontos, hogy a valóságban előforduló problémákra a tanulók meg tudják találni a megfelelő matematikai modellt, azokat helyesen tudják alkalmazni. Fokozatosan alakítjuk ki a matematika szaknyelvének pontos használatát és jelölésrendszerének alkalmazását.

  Ugyanakkor azt is el kell érni, hogy a matematikában tanult ismereteket a tanulók alkalmazni tudják más műveltségi területeken is.

  A tankönyvcsalád részei:
  Matematika 5.
  Matematika feladatgyűjtemény 5.
  Matematika 6.
  Matematika feladatgyűjtemény 6.
  Matematika 7.
  Matematika feladatgyűjtemény 7.
  Matematika felmérőfüzet 7.
  Matematika tankönyv 8. évfolyam I. kötet
  Matematika tankönyv 8. évfolyam II. kötet
  Matematika felmérőfüzet 8.

 • Műszaki adatok
  • Formátum: A4
  • Terjedelem: 256
  • Szín: 4 szín