TaneszközökA képzelet világa 6.

AP-062204 boritó kép
 • Általános információk
  • Szerző: Imréné Sebestyén Margit
  • Műfaj: tankönyv
  • Iskolatípus: felső tagozat, általános iskola
  • Évfolyam: 6. évfolyam
  • Tantárgy: vizuális kultúra
  • Tankönyvcsalád: -
  • Tankönyvjegyzék: Tankönyvjegyzéken szerepel.
  • Kiadói kód: AP-062204
  • Iskolai ár: 790 Ft.

  • Az Oktatási Hivatal által kiadott tankönyveket a Könyvtárellátónál vásárolhatják meg (www.kello.hu).

 • Letölthető kiegészítők
 • Ismertető a tankönyvről

  A képzelet világa a rajz és vizuális kultúra tantárgy az iskolák 1-10. évfolyamai számára ajánlott egységes szemléletű tankönyvcsalád. A képzelet világa tankönyvek puszta átlapozása szemet gyönyörködtető élményt ad a gyereknek.

  A tankönyvek két fő részre tagolódnak: az első rész célja a történelemórán tanult korszakok idején készült műalkotások megismerése és elemzése. A különböző stílusokhoz gyakorlati feladatok is kapcsolódnak, melyek célja az elméleti tudás elmélyítése, a vizuális nyelv használata, a vizuális kommunikáció gyakorlása, a tanulók motiválása. A kreatív, játékos feladatok megoldásán keresztül a gyerekek észrevétlenül sajátítják el az elméleti ismereteket és mélyítik el a tudásukat. Nem hagyja figyelmen kívül a tankönyv a hagyományainkban rejlő művészi alkotások fókuszba helyezését sem, legyen szó az építészet, a kézművesség vagy a népviselet témaköréről.

  A könyvek második felében a képző- és iparművészeti ábrázolás módjaival, technikáival ismerkedhetnek meg a tanulók. A különböző technikák (például domborművek, portrék, készítése) megismertetése igényt ébreszt a gyerekben a művészi kifejezésre. Az „ezt én is meg tudom csinálni” érzése sikerélményekhez juttatja őt, ez pedig egészségesebb személyiséget, sikeresebb felnőtt létet eredményezhet.

  Egy-egy témához több feladat is tartozik azért, hogy kedvükre válogathassanak a tanulók, és a legérdekesebbet oldhassák meg közülük. A fejezeteket záró összefoglaló feladatok a tanulók játékosságára építenek. A rajzos feladatokat több száz gyermekmunka szemlélteti - nem utánozandó mintaként, hiszen a tanulók képzelete minden feladatnál számtalan megoldást eredményezhet. Cél az alapvető képzőművészeti technikák feladatokhoz kapcsolódó tevékeny megismerése, pl.: a grafitceruza, a színes ceruza, a filctoll, az akvarell, a tempera, a pasztellkréta, a frottázs, a viaszkarc, a papírkivágás, a dombormű készítése gipszből stb.

  A tankönyv által javasolt módszerek: beszélgetés, véleményalkotás a műalkotásokról, képekről és tárgyakról, melyek az adott témához kapcsolódva az alkotó feladatra való ráhangolódást, a kíváncsiság felkeltését és a kommunikációs készség fejlődését segítik elő. Alkotások készítése a művészeti stílus inspirációja alapján. Fantáziaképek megjelenítése, kitalált formák készítése egyéni és csoportmunkában. Ötletek az egyéni alkotások közös kompozícióvá alakításához, a kooperatív munkavégzéshez, dramatizált történet előadása, szerepjátékok. Az egyes témákhoz kapcsolódó feladatok ösztönzik a tanulókat a képek, rajzok, tárgyak gyűjtésére és olyan történetek elolvasására, melyek később segítik az önálló alkotómunka sikerét.

 • Műszaki adatok
  • Formátum: A4
  • Terjedelem: 120
  • Szín: 4 szín