TaneszközökFöldrajz 8.

AP-081305 boritó kép
 • Általános információk
  • Szerző: Szentirmainé Brecsok Mária
  • Műfaj: tankönyv
  • Iskolatípus: felső tagozat, általános iskola
  • Évfolyam: 8. évfolyam
  • Tantárgy: földrajz
  • Tankönyvcsalád: -
  • Tankönyvjegyzék: Tankönyvjegyzéken szerepel.
  • Kiadói kód: AP-081305
  • Iskolai ár: 720 Ft.

  • Az EKE OFI által kiadott tankönyveket a Könyvtárellátónál vásárolhatják meg ( www.kello.hu).

 • Letölthető kiegészítők
 • Ismertető a tankönyvről

  A Földrajz 7-8. tankönyvcsalád szemlélete napjaink korszerű elvárásainak maximálisan megfelelő, módszertani kultúrájában változatos, megfelelő arányban találhatók meg a tevékenykedtető feladatok és a motivációt segítő kiegészítő olvasmányok.

  A tankönyvcsalád erőssége az ökológiai szemlélet és a szakmai tartalom naprakészsége, mivel nemcsak a kifejezetten ezzel a témával foglalkozó fejezetek, hanem szinte minden lecke tartalmazza a megfelelő környezetvédelmi ismereteket, aktualitásokat.

  A 2012-es kerettantervnek megfelelően átdolgozott 7. évfolyamos tankönyv „Gazdasági ismeretek” című fejezete az általános iskolai földrajz tanításában teljesen új témakör. A közgazdasági szemlélet kialakítását, a mindennapokban használt praktikus pénzügyi ismeretek elsajátítását a szerző kiválóan oldotta meg.

  A 8. évfolyamos tankönyv a vonatkozó kerettanterv tananyagát dolgozza fel. Többletinformációként több érdekesség és aktualitás is szerepel a könyvben, melyet a pedagógusok a koncepciójuknak megfelelően kezelhetnek. A kerettantervben rögzített ismeretanyagon felül olyan ismereteket is tartalmaz (Svájc, Erdély), amelyek önálló tanítási egységként is kezelhetőek (differenciálás).

  A tankönyvek kérdései és feladatai alkalmasak a projektalapú, problémamegoldó, ismeretszerző és ismeretalkalmazási képességek fejlesztésére. A rögzítést, elmélyítést, alkalmazást és problémamegoldást elősegítő feladatok aránya optimális. A tankönyveket munkafüzet egészíti ki, amelyben ellenőrző feladatlap-melléklet is található.

  A tankönyveinkben minden esetben szem előtt tartjuk a kulcskompetenciák fejlesztésének lehetőségeit, melyekhez több feladat is kapcsolódik. Lehetőséget biztosítunk a korszerű, munkáltató ismeretszerzésre, ismeretátadásra, a kutató-felfedező módszerek alkalmazására. A tankönyvcsalád didaktikailag az iskolai ismeretszerzés általános törvényszerűségeit követi. Lehetőséget ad a Bloom-féle tanítási-tanulási stratégia alkalmazására, melynek lényege a folyamatos visszajelzés, a hiányok pótlása. A vastagon szedett szövegrészek segítik a lényegkiemelést.

  Kiváló a könyvek képanyaga, az ábrák szemléletesek, mindig a megfelelő helyen szerepelnek. A fotók változatosak és nagyon szépek.

  A tankönyvcsalád nem a száraz tényeket helyezi fókuszba, hanem a felfedező gyermeket. A tananyag ettől válik sokoldalúvá, a jelenségeket sokféle szempontból bemutatóvá.

 • Műszaki adatok
  • Formátum: B5
  • Terjedelem: 224
  • Szín: 4 szín