TaneszközökMagyar nyelv 5. tankönyv

FI-501010501_1 boritó kép
 • Általános információk
  • Szerző: Baloghné Bíró Mária, dr. Baranyai Katalin, dr. Tóth László
  • Műfaj: tankönyv
  • Iskolatípus: felső tagozat, általános iskola
  • Évfolyam: 5. évfolyam
  • Tantárgy: magyar nyelv és irodalom
  • Tankönyvcsalád: -
  • Tankönyvjegyzék: Tankönyvjegyzéken szerepel.
  • Kiadói kód: FI-501010501/1
  • Iskolai ár: 300 Ft.

  • Az Oktatási Hivatal által kiadott tankönyveket a Könyvtárellátónál vásárolhatják meg (www.kello.hu).

 • Letölthető kiegészítők
 • Ismertető a tankönyvről

  A tankönyv legfontosabb jellemzői:

  • A kiadvány megfelel az 51/2012. (XII. 21.) EMMI-rendelet 2. sz. melléklet, Magyar nyelv és irodalom kerettanterv az általános iskola 5–8. évfolyama számára 2.2.01.1. „A” és 2.2.01.2. „B” változata előírásainak.
  • A tankönyv fejezetei:

  Tanulni tanulunk

  I. KOMMUNIKÁCIÓ

  II. BESZÉDHANGOK ÉS BETŰK

  III. A SZAVAK SZERKEZETE

  IV. A MAGYAR HELYESÍRÁS ALAPELVEI

  V. A SZAVAK JELENTÉSE

  VI. SZÖVEGTÍPUSOK, FOGALMAZÁS

  • A végleges tankönyv a kipróbáló tanárokkal (közvetve a diákokkal), valamint a szakértőkkel történő közös munka eredményeképpen jött létre.
  • Szövegezése közvetlen stílusú, az életből vett példákkal, feladatokkal közel viszi a tanulókhoz anyanyelvünk szabályait, szépségeit. Ezt erősítik a könyv gyerekbarát vizuális elemei is, melyek tudatosan irányítják a befogadást, a rendszerezést.
  • A grammatikai ismeretek mellett nagy hangsúlyt kapnak a kommunikációs témakörök, valamint a mai kor diákjainak mindennapjaiban egyre fontosabb digitális kompetenciák fejlesztése.
  • Az felső tagozatba lépő diákok új kihívásokkal találkoznak, ezért a tankönyv elején kiemelt szerepet kap az önálló, hatékony tanulás módszereinek ismertetése. Ez nem csak a nyelvtan tanulásában lehet hasznos segítség.
  • A fejezeteken belüli leckék ugyanolyan felépítésűek:
  • Az ismereteket nyújtó szövegrészek előtt bevezető kérdések vannak, melyek segítségével a tanulók ráhangolódhatnak az órára és feleleveníthetik azon ismereteiket, melyekre a lecke feldolgozásánál szükségük lesz.
  • Az ismeretanyag megértését és az önálló tanulást grafikai rendezők, ábrák, fotók segítik, ezek fejlesztik a szövegértés képességét is.
  • A leckék szövege után feladatok találhatók, amelyeket a füzetben vagy szóban oldhatnak meg a tanulók. Ezek a feladatok különböző nehézségűek, és változatos munkaformát igényelnek; az eligazodást piktogramok segítik.
  • Minden lecke végén van egy érdekes, játékos feladat, amelyet motiválásként, vagy szabadidős tevékenységként egyaránt alkalmazhat a tanár.
  • Az egyes fejezetek végén rövid összefoglalókat helyeztünk el; valamint ellenőrző kérdéseket, amelyekkel az értékelés-önértékelés szerepét hangsúlyozzuk.
  • A könyvhöz tartozó munkafüzet feladatainak segítségével a diákok elmélyíthetik tudásukat, alkalmazhatják, gyakorolhatják a frissen megszerzett ismereteket.

  Az Okosportál folyamatosan bővülő digitális anyagaival, letölthető tanmeneteivel, érdekes feladataival támogatja a pedagógusok munkáját, a diákok tanulását, de a szülők számára is hasznos lehet.

 • Műszaki adatok
  • Formátum: B5
  • Terjedelem: 144
  • Szín: 4 szín