Taneszközök



Magyar nyelv 9. tankönyv

FI-501010901_1 boritó kép
 • Általános információk
  • Szerző: dr. Forró Orsolya, dr. Hegedűs Attila, Sz. dr. Hegedűs Rita, Szerecz György
  • Műfaj: tankönyv
  • Iskolatípus: gimnázium, középiskola, szakgimnázium
  • Évfolyam: 9. évfolyam
  • Tantárgy: magyar nyelv és irodalom
  • Tankönyvcsalád: -
  • Tankönyvjegyzék: Tankönyvjegyzéken szerepel.
  • Kiadói kód: FI-501010901/1
  • Iskolai ár: 450 Ft.

  • Az Oktatási Hivatal által kiadott tankönyveket a Könyvtárellátónál vásárolhatják meg (www.kello.hu).

 • Letölthető kiegészítők
 • Ismertető a tankönyvről

  A tankönyv leírása

  •  A tankönyv a Magyar nyelv és kommunikáció 9. kísérleti kiadvány átdolgozása, amely a kipróbáló tanárok és diákok, valamint a tudományos szakértők tapasztalatai, módszertani javaslatai alapján vált véglegessé.
  • A tankönyv a 9. évfolyam magyar nyelvi és kommunikációs anyagát tartalmazza, amely a nyelv megismerésének olyan alapvető témáit érinti, mint a magyar nyelv felépítése, a helyesírás szabályai, a jelek és jelrendszerek, valamint a kommunikáció jellemzői. A tankönyv mindezeket három fő fejezetben tárgyalja: I. JELEK ÉS JELRENDSZEREK, II. BESZÉDHANGOK, SZÓELEMEK, SZAVAK, MONDATOK, III. KOMMUNIKÁCIÓ
  • A tankönyvi leckék szerkezete jól áttekinthető: egy-egy hétköznapi jelenséghez kapcsolódó kérdést követik a tananyagot bemutató, ismeretkínáló szövegek, majd a leckéhez kapcsolódó kérdések és feladatok, végül pedig a lecke témájához bázisszövegében vagy feladataiban kapcsolódó szövegértési gyakorlat.
  • A tanári munkát az Okosportál digitális anyagai, letölthető tanmenetei, feladatai segítik.

  A tankönyv legfontosabb jellemzői

  • A tankönyv a különféle nyelvtudományi iskolák mindennapi életben is alkalmazható, újabb eredményeivel, valamint friss nyelvi példákkal teli feladatokkal nyújt lehetőséget a nyelvi ismeretek elsajátításához. A diákok változatos, saját tapasztalataikat is aktivizáló gyakorlatok révén fedezhetik fel a nyelv mindennapi életünkben betöltött szerepét és sokszínűségét.
  • A tankönyv az ismeretek rendszerezését, tanulását segítő infografikák, valamint a vizualitást és a tanultak alkalmazását összekapcsoló gyakorlatok révén reflektál korunk vizuális igényeire.
  • A sorozatban kiemelt hangsúlyt kap a szövegértési képesség fejlesztése. A rendszeres fejlesztést a leckék végén található Gyakorlás rovat feladatai, valamint a munkafüzet szöveggyűjtemény gyakorlatai biztosítják.
  • A tankönyv gyakorlatai a mindennapokban előforduló, gyakorlati szövegeket és a tantárgyi koncentrációt segítő irodalmi és tudományos érdekességeket bemutató szövegeket tartalmaznak, amelyek még inkább hozzásegítik a diákokat ahhoz, hogy megfigyeljék a hétköznapi élet kommunikációs jelenségeit és alkalmazzák a nyelvi sztenderd mintáit.

  A sorozat tagjai:

  Tankönyvek: FI-501010901/1, FI-501011001/1, FI-501011101/1, FI-501011201/1

  Munkafüzetek: FI-501010902/1, FI-501011002/1, FI-501011102/1, FI-501011202/1

 • Műszaki adatok
  • Formátum: A4
  • Terjedelem: 112
  • Szín: 4 szín