TaneszközökMagyar nyelv 9. munkafüzet

FI-501010902_1 boritó kép
 • Általános információk
  • Szerző: dr. Forró Orsolya
  • Műfaj: munkafüzet
  • Iskolatípus: gimnázium, középiskola, szakgimnázium
  • Évfolyam: 9. évfolyam
  • Tantárgy: magyar nyelv és irodalom
  • Tankönyvcsalád: -
  • Tankönyvjegyzék: Tankönyvjegyzéken szerepel.
  • Kiadói kód: FI-501010902/1
  • Iskolai ár: 300 Ft.

  • Az Oktatási Hivatal által kiadott tankönyveket a Könyvtárellátónál vásárolhatják meg (www.kello.hu).

 • Letölthető kiegészítők
 • Ismertető a tankönyvről

  A munkafüzet leírása

  • A munkafüzet a Magyar nyelv és kommunikáció 9. kísérleti munkafüzet átdolgozása, amely a kipróbáló tanárok és diákok, valamint tudományos szakértők tapasztalatai és módszertani javaslatai alapján vált véglegessé.
  • A munkafüzet a 9. évfolyam magyar nyelvi és kommunikációs anyagához kapcsolódik, amely a nyelv megismerésének olyan alapvető témáit érinti, mint a magyar nyelv felépítése, a helyesírás szabályai, a jelek és jelrendszerek, valamint a kommunikáció jellemzői. Mindezekhez három fő fejezetben kínál gyakorlatokat: I. JELEK ÉS JELRENDSZEREK, II. BESZÉDHANGOK, SZÓELEMEK, SZAVAK, MONDATOK, III. KOMMUNIKÁCIÓ
  • Szorosan követi a tankönyv felépítését, változatos módokon segíti az ismeretek rögzítését, valamint gyakorlatban való alkalmazását.
  • A tanári munkát az Okosportál digitális anyagai, letölthető tanmenetei, feladatai segítik.

  A munkafüzet legfontosabb jellemzői

  • A munkafüzet friss nyelvi példákkal teli feladatokkal nyújt lehetőséget a nyelvi ismeretek elsajátításához. A diákok változatos, saját tapasztalataikat is aktivizáló gyakorlatok révén fedezhetik fel a nyelv mindennapi életünkben betöltött szerepét és sokszínűségét.
  • A sorozatban kiemelt hangsúlyt kap a szövegértési képesség fejlesztése. A munkafüzet szöveggyűjteményében a tanulók a mindennapi életből vett, praktikus szövegekhez, irodalmi és tudományos érdekességeket bemutató írásokhoz kapcsolódó feladatsorokkal tehetik próbára szövegértésüket.
  • A munkafüzet gyakorlatai a tantárgyi koncentrációt segítő irodalmi és tudományos szövegek mellett nagy arányban tartalmaznak gyakorlati szövegeket is, amelyek még inkább hozzásegítik a diákokat ahhoz, hogy megfigyeljék a hétköznapi élet kommunikációs jelenségeit és alkalmazzák a nyelvi sztenderd mintáit.

  A sorozat tagjai:

  Tankönyvek: FI-501010901/1, FI-501011001/1, FI-501011101/1, FI-501011201/1

  Munkafüzetek: FI-501010902/1, FI-501011002/1, FI-501011102/1, FI-501011202/1

 • Műszaki adatok
  • Formátum: A4
  • Terjedelem: 72
  • Szín: 4 szín