TaneszközökIrodalom 5. tankönyv

FI-501020501_1 boritó kép
 • Általános információk
  • Szerző: Csontos Attila, Legeza Márton
  • Műfaj: tankönyv
  • Iskolatípus: felső tagozat, gimnázium, középiskola, általános iskola
  • Évfolyam: 5. évfolyam
  • Tantárgy: irodalom, magyar nyelv és irodalom
  • Tankönyvcsalád: -
  • Tankönyvjegyzék: Tankönyvjegyzéken szerepel.
  • Kiadói kód: FI-501020501/1
  • Iskolai ár: 500 Ft.

  • Az Oktatási Hivatal által kiadott tankönyveket a Könyvtárellátónál vásárolhatják meg (www.kello.hu).

 • Letölthető kiegészítők
 • Ismertető a tankönyvről

  A tankönyv az Irodalom 5. kísérleti kiadvány átdolgozása, amely a kipróbáló tanárok és diákok, valamint a tudományos szakértők tapasztalatai, módszertani javaslatai alapján vált véglegessé.
  A tankönyv az 5. évfolyam irodalom tananyagát tartalmazza, amelyet öt fő fejezetben tárgyal: Mesevilág; Petőfi Sándor: János vitéz; Szülőföld; Család, barátság; Molnár Ferenc: Pál utcai fiúk.
  A leckék szerkezete jól áttekinthető: a diákok személyes tapasztalataihoz kapcsolódó, bevezető kérdések után következik az irodalmi mű, amelynek feldolgozását, megértését kérdések, feladatok segítik. A következő rész tartalmazza a tanulnivalót. Ezt követi a leckék többségében megtalálható, Mit gondolnak mások? címmel közölt olvasmány, amely arra ösztönzi a tanulókat, hogy a megismert irodalmi műhöz minél többféle ismeretet kapcsoljanak. A leckék végén található Rendszerezzünk! grafikus rendezői segítik az ismeretanyag áttekintését.
  Az átdolgozás során bővült a tankönyv jegyzetanyaga, megújultak a tipográfiai eszközök. Az új Olvasmányajánlók más-más olvasnivalót kínálnak kíváncsi, kalandkereső, érdeklődő vagy haladó olvasóknak. A Kutass a könyvtárban és a világhálón! című rész kézikönyveket és honlapokat ajánl az önálló kutatómunkához.
  A tanári munkát az Okosportál digitális anyagai, letölthető tanmenetei, feladatai támogatják.

  A tankönyv legfontosabb jellemzői
  Az újgenerációs kiadványok az érték- és hagyományőrző, emellett élményközpontú oktatás korszerű módszereit alkalmazzák.
  Az ötödikes újgenerációs irodalomkönyv a tananyagfejlesztők általános iskolák számára készített tankönyvcsaládjának alapozó kötete a felső tagozaton.
  A sorozat kötetei szervesen kapcsolódnak egymáshoz, felépítésük, az elsajátítást segítő eszköztáruk azonos.
  A tankönyvi ismeretközlés a fogalmakat nem egyenként, egymástól elszigetelten tárgyalja, hanem egyetlen gondolatfolyamba ágyazza. E gondolatmenet ötödik osztályban a jelek köré épül.
  A sorozatban kiemelt hangsúlyt kap a szövegértési képesség fejlesztése, amelyhez a legtöbb leckében megtalálható Mit gondolnak mások? című, változatos témájú olvasmányok és az ezekhez kapcsolódó szövegértési feladatokkal nyújtanak segítséget.
  A fejezeteket záró összefoglalások szerepe az ismeretek logikus rendszerezésének, áttekintésének gyakoroltatása.

  A sorozat tagjai
  Tankönyvek: FI-501020501/1, FI-501020601/1, FI-501020701/1, FI-501020801/1
  Munkafüzetek: FI-501020502/1, FI-501020602/1, FI-501020702/1, FI-501020802/1

 • Műszaki adatok
  • Formátum: B5
  • Terjedelem: 264
  • Szín: 4 szín