TaneszközökMatematika 5. tankönyv

FI-503010501_1 boritó kép
 • Általános információk
  • Szerző: Gedeon Veronika, Korom Pál József, Számadó László, Tóthné Szalontay Anna, dr. Wintsche Gergely
  • Műfaj: tankönyv
  • Iskolatípus: felső tagozat, általános iskola
  • Évfolyam: 5. évfolyam
  • Tantárgy: matematika
  • Tankönyvcsalád: -
  • Tankönyvjegyzék: Tankönyvjegyzéken szerepel.
  • Kiadói kód: FI-503010501/1
  • Iskolai ár: 500 Ft.

  • Az Oktatási Hivatal által kiadott tankönyveket a Könyvtárellátónál vásárolhatják meg (www.kello.hu).

 • Letölthető kiegészítők
 • Ismertető a tankönyvről

  Felső tagozatosoknak kifejlesztett újgenerációs tankönyvcsaládunk a Nemzeti alaptanterv, illetve a hatályos kerettantervek követelményrendszere alapján került kidolgozásra. A tankönyvcsalád különlegessége egy olyan gyermekközpontú világkép, amely a tudományos igényesség megőrzése mellett a tanulók életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó, játékos tananyag-elsajátításra alapoz. Ebből adódóan tankönyveink a matematikai készségek fejlesztésén túl kiemelt hangsúlyt fektetnek az általános törvényszerűségek tanulókkal való felfedeztetésére, a szövegértési képességek fejlesztésére, s a kooperatív pedagógia gazdag módszertanának alkalmazására.

  A tankönyv fejezetei:

  1. Az egész számok
  2. Törtek, tizedes törtek
  3. Mérés és mértékegységek
  4. Bevezetés a geometriába
  5. Helymeghatározás, sorozatok
  6. Arányosság, egyenletek
  7. Adatgyűjtés, statisztika

  A fejezetek egy az egész könyvet átfogó történet egy-egy epizódjával indulnak. E „story board” célja, hogy azok számára is érdekesebbé, barátságosabbá tegye a tankönyv tartalmát, akik egyébként idegenkednek a matematikától. A 6. évfolyamos tankönyv fejezetindítói – az 5. osztályosakhoz hasonlóan – egy olyan osztály tagjaival ismertetnek meg bennünket, akik egy galaktikus osztálykiránduláson vesznek részt. A felvetett problémákra a tanulók a fejezet tartalmának elsajátítása által találhatnak megoldást.

  A leckék általában a hétköznapjainkhoz köthető példa megoldásán keresztül, vagy a tanulók korábbi ismereteire alapozva vezetik be az új fogalmakat. Minden leckéhez tartozik néhány kidolgozott példa órai feldolgozásra, illetve egyéb, órai vagy otthoni munkáltatásra szánt feladat. A feladatokon túl több lecke is tartalmaz olyan páros vagy csoportmunkára javasolt játékokat és tevékenykedtető foglalkozásokat, amelyek tanórába való integrálása által lehetőségünk nyílik arra, hogy a tanulókhoz valóban közel hozzuk, s megszerettessük velük a matematikát.

  A feladatokat három nehézségi szint szerint jelöltük, a fontos fogalmakat és ismereteket piros betűvel emeltük ki.

  A tankönyvhöz külön munkafüzet (raktári szám: FI-503010602) is tartozik. A tankönyv és a munkafüzet feladatmegoldásainak gyűjteménye letölthető a www.okosportal.hu weboldalról.

  A tankönyvcsalád tagjai:

  • Matematika 5. tankönyv (FI-503010501/1)
  • Matematika 5. munkafüzet (FI-503010502/1)
  • Matematika 6. tankönyv (FI-503010601)
  • Matematika 6. munkafüzet (FI-503010602)
  • Matematika 7. tankönyv (FI-503010701)
  • Matematika 7. munkafüzet (FI-503010702)
  • Matematika 8. tankönyv (FI-503010801)
  • Matematika 8. munkafüzet (FI-503010802)
  • Matematika 9/1. tankönyv (FI-503010901/1)
  • Matematika 9/2. tankönyv (FI-503010902/1)
  • Matematika 10/1. tankönyv (FI-503011001)
  • Matematika 10/2. tankönyv (FI-503011002)
  • Matematika 11. tankönyv (FI-503011101)
  • Matematika 12. tankönyv (FI-503011201)
 • Műszaki adatok
  • Formátum: A4
  • Terjedelem: 208
  • Szín: 4 szín