TaneszközökMatematika 5. munkafüzet

FI-503010502_1 boritó kép
 • Általános információk
  • Szerző: Gedeon Veronika, Korom Pál József, Számadó László, Tóthné Szalontay Anna, dr. Wintsche Gergely
  • Műfaj: munkafüzet
  • Iskolatípus: felső tagozat, általános iskola
  • Évfolyam: 5. évfolyam
  • Tantárgy: matematika
  • Tankönyvcsalád: -
  • Tankönyvjegyzék: Tankönyvjegyzéken szerepel.
  • Kiadói kód: FI-503010502/1
  • Iskolai ár: 350 Ft.

  • Az Oktatási Hivatal által kiadott tankönyveket a Könyvtárellátónál vásárolhatják meg (www.kello.hu).

 • Letölthető kiegészítők
 • Ismertető a tankönyvről

  Felső tagozatosoknak kifejlesztett újgenerációs tankönyvcsaládunk a Nemzeti alaptanterv, illetve a hatályos kerettantervek követelményrendszere alapján került kidolgozásra. A tankönyvcsalád különlegessége egy olyan fajta gyermekközpontúság, amely a tudományos igényesség megőrzése mellett a tanulók életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó játékos tananyag-elsajátításra alapoz. Ebből adódóan tankönyveink a matematikai készségek fejlesztésén túl kiemelt hangsúlyt fektetnek az általános törvényszerűségek tanulókkal való felfedeztetésére, s a kooperatív pedagógia gazdag módszertanának alkalmazására.

  A munkafüzet fejezetei:

  I. Az egész számok
  II. Törtek, tizedes törtek
  III. Mérés és mértékegységek
  IV. Bevezetés a geometriába
  V. Helymeghatározás, sorozatok
  VI. Arányosság, egyenletek
  VII. Adatgyűjtés, statisztika

  A munkafüzet tartalmi szerkezete szorosan kapcsolódik a tankönyv felépítéséhez. Fejezet- és leckecímeik is megegyeznek, így párhuzamosan használhatóak. A munkafüzet elsődleges célja, hogy feladatanyaga – a klasszikus gyakoroltató-rögzítő funkció mellett – szélesebb körű természettudományos látásmódhoz, a matematikai problémamegoldó-készség magas szintű fejlődéséhez segítse a tanulókat, s felkészítse őket arra, hogy a megszerzett tudást képesek legyenek valós körülmények között is alkalmazni.

  Minden lecke több, három nehézségi szint szerint besorolt feladatot tartalmaz, amelyek egy része a tankönyvi ismeretek gyors, esetenként tesztszerű, egyéni gyakorlására és ellenőrzésére szolgál. A munkafüzetben közölt játékok, illetve játékos feladatok tanórába való integrálása által lehetőségünk nyílik arra, hogy a tanulókhoz valóban közel hozzuk, s megszerettessük velük a matematikát. A különböző típusú és nehézségi szintű feladatok az egyéni fejlesztést és a differenciált oktatást is támogatják.

  Bár a munkafüzetben igyekeztünk elegendő helyet biztosítani a legtöbb feladat megoldásához, a célunk természetesen nem az volt, hogy általa nélkülözhetővé tegyük a diákok által vezetett füzet használatát. A füzetvezetés tehát egyes feladatok esetében a munkafüzet használata mellett is szükséges, tanulásmódszertanilag pedig mindenképpen indokolt.

  A munkafüzet az FI-503010502/1 raktári számú tankönyvhöz tartozik. A tankönyv és a munkafüzet feladatmegoldásainak gyűjteménye letölthető a www.okosportal.hu weboldalról.

  A tankönyvcsalád tagjai:

  Matematika 5. tankönyv (Raktári szám: FI-503010501/1)
  Matematika 5. munkafüzet (Raktári szám: FI-503010502/1)
  Matematika 6. tankönyv (Raktári szám: FI-503010601)
  Matematika 6. munkafüzet (Raktári szám: FI-503010602)
  Matematika 7. tankönyv (Raktári szám: FI-503010701)
  Matematika 7. munkafüzet (Raktári szám: FI-503010702)
  Matematika 8. tankönyv (Raktári szám: FI-503010801)
  Matematika 8. munkafüzet (Raktári szám: FI-503010802)
  Matematika 9/1. tankönyv (Raktári szám: FI-503010901/1)
  Matematika 9/2. tankönyv (Raktári szám: FI-503010902/1)
  Matematika 10/1. tankönyv (Raktári szám: FI-503011001)
  Matematika 10/2. tankönyv (Raktári szám: FI-503011002)
  Matematika 11. tankönyv (Raktári szám: FI-503011101)
  Matematika 12. tankönyv (Raktári szám: FI-503011201)

 • Műszaki adatok
  • Formátum: A4
  • Terjedelem: 144
  • Szín: 4 szín