TaneszközökMatematika 8. tankönyv

FI-503010801_1 boritó kép
 • Általános információk
  • Szerző: Gedeon Veronika, Számadó László, Paróczay Eszter, Tamás Beáta, dr. Wintsche Gergely
  • Műfaj: tankönyv
  • Iskolatípus: felső tagozat, általános iskola
  • Évfolyam: 8. évfolyam
  • Tantárgy: matematika
  • Tankönyvcsalád: -
  • Tankönyvjegyzék: Tankönyvjegyzéken szerepel.
  • Kiadói kód: FI-503010801/1
  • Iskolai ár: 650 Ft.

  • Az Oktatási Hivatal által kiadott tankönyveket a Könyvtárellátónál vásárolhatják meg (www.kello.hu).

 • Letölthető kiegészítők
 • Ismertető a tankönyvről

  Felső tagozatosoknak kifejlesztett újgenerációs tankönyvcsaládunk a Nemzeti alaptanterv, illetve a hatályos kerettantervek követelményrendszere alapján került kidolgozásra. A tankönyvcsalád különlegessége egy olyan fajta gyermekközpontúság, amely a tudományos igényesség megőrzése mellett a tanulók életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó  tananyag-elsajátításra alapoz. Ebből adódóan tankönyveink a matematikai készségek fejlesztésén túl kiemelt hangsúlyt fektetnek az általános törvényszerűségek tanulókkal való felfedeztetésére, a szövegértési és szövegértelmezési feladatokra valamint a kooperatív technikák alkalmazására.

  A tankönyv fejezetei:

  I. Számok és betűk

  II. Geometriai transzformációk

  III. A Pitagorasz-tétel

  IV. Egyenletek, egyenlőtlenségek

  V. Függvények, valószínűségek, sorozatok

  VI. Felszín, térfogat

  Gyakorló feladatsorok felvételire

  A fejezetek az egész könyvet átfogó történet egy-egy epizódjával indulnak. E „story board” célja, hogy azok számára is érdekesebbé, barátságosabbá tegye a tankönyv tartalmát, akik egyébként idegenkednek a matematikától. A 8. évfolyamos tankönyv fejezetindítói rendhagyó módon a jövőbe kalauzolják az osztályt. A történetek a pályaválasztás kérdéskörét járják körül, s közben bemutatják, hogy a matematika  a mindennapi élet rengeteg különböző területén fordul elő, illetve hasznosítható.

  A leckék egy hétköznapjainkhoz köthető példa megoldásán keresztül, vagy a tanulók korábbi ismereteire alapozva vezetik be az új fogalmakat. Minden leckéhez néhány kidolgozott példa órai feldolgozása, illetve otthoni munkáltatásra szánt feladatok tartoznak. Emellett több lecke is tartalmaz olyan páros vagy csoportmunkára javasolt feladatokat, illetve internet alapú kutatómunkát, amelyek tanórába integrálása által lehetőségünk nyílik arra, hogy a tanulókhoz valóban közel hozzuk, megszerettessük velük a matematikát.

  A feladatokat három nehézségi szint szerint jelöltük, a fontos fogalmakat és ismereteket piros betűvel emeltük ki.

  A tankönyvhöz külön munkafüzet (raktári szám: FI-503010802/1) is tartozik. A tankönyv és a munkafüzet feladatmegoldásainak gyűjteménye legkésőbb 2018 szeptemberétől lesz elérhető sok más kiegészítővel együtt. 

  A tankönyvcsalád tagjai:

  • Matematika 5. tankönyv (Raktári szám: FI-503010501/1)
  • Matematika 5. munkafüzet (Raktári szám: FI-503010502/1)
  • Matematika 6. tankönyv (Raktári szám: FI-503010601/1)
  • Matematika 6. munkafüzet (Raktári szám: FI-503010602/1)
  • Matematika 7. tankönyv (Raktári szám: FI-503010701/1)
  • Matematika 7. munkafüzet (Raktári szám: FI-503010702/1)
  • Matematika 8. tankönyv (Raktári szám: FI-503010801/1)
  • Matematika 8. munkafüzet (Raktári szám: FI-503010802/1)
  • Matematika 9/1. tankönyv (Raktári szám: FI-503010901/1)
  • Matematika 9/2. tankönyv (Raktári szám: FI-503010902/1)
  • Matematika 10/1. tankönyv (Raktári szám: FI-503011001/)
  • Matematika 10/2. tankönyv (Raktári szám: FI-503011002/1)
  • Matematika 11. tankönyv (Raktári szám: FI-503011101/1)
  • Matematika 12. tankönyv (Raktári szám: FI-503011201/1)

   

 • Műszaki adatok
  • Formátum: A4
  • Terjedelem: 224
  • Szín: 4 szín