TaneszközökMatematika 9. tankönyv I. kötet

FI-503010901_1 boritó kép
 • Általános információk
  • Szerző: Barcza istván, Basa istván, Tamásné Kollár Magdolna, Bálint Zsuzsanna, Kelemenné Kiss Ilona, Gyertyán Attila, Hankó Lászlóné
  • Műfaj: tankönyv
  • Iskolatípus: gimnázium, középiskola, szakgimnázium
  • Évfolyam: 9. évfolyam
  • Tantárgy: matematika
  • Tankönyvcsalád: -
  • Tankönyvjegyzék: Tankönyvjegyzéken szerepel.
  • Kiadói kód: FI-503010901/1
  • Iskolai ár: 500 Ft.

  • Az Oktatási Hivatal által kiadott tankönyveket a Könyvtárellátónál vásárolhatják meg (www.kello.hu).

 • Letölthető kiegészítők
 • Ismertető a tankönyvről

  Középiskolások számára kifejlesztett újgenerációs tankönyvcsaládunk a Nemzeti alaptanterv és a hatályos kerettantervek alapján került kidolgozásra. Tankönyveink a mindennapos élethelyzetek felől közelítenek a matematikához. Ezek által teremtjük meg a tantárgy-specifikus képességek elsajátításához szükséges feltételeket. A fejlesztési feladatok változatos, önálló cselekvésre és gondolkodásra ösztönöző szövegkörnyezetbe ágyazva jelennek meg, mégpedig egy olyan grafikai és módszertani háttérrel, amely a matematikát mint életszerű tudományt mutatja be.

  A tankönyv fejezetei:

  1. Kombinatorika, halmazok
  2. A számok világa
  3. Hosszúság, terület, térfogat

  A kétkötetes, összesen száz leckéből álló tankönyvpár minden leckéje egy-egy tanóra anyagát hordozza. A leckék hétköznapi problémákból indulnak ki, majd ezekből következtetve fogalmazzák meg a bevezetni kívánt, illetve elsajátítandó matematikai ismereteket, amelyeket Elmélet címkével jelöltünk. Minden leckéhez néhány kidolgozott példa, órai feldolgozásra, illetve otthoni munkáltatásra szánt feladatok tartoznak. Néhány leckében kiegészítő anyagokat is találunk, amelyek a témakörben való elmélyülést segítik, a fejezetek végén lévő tudáspróba és a témazáró feladatgyűjtemény pedig a dolgozatokra való felkészülést támogatja. Mindezek által a tankönyv elegendő ismeretet nyújt a középszintű matematika-tananyag elsajátításához, és alapot adhat a későbbi fakultációválasztáshoz is.

  A tankönyv – a jelenleg kaphatóakhoz képest – sokkal nagyobb hangsúlyt fektet a mindennapok matematikájára. A feladatok többsége való életből vett, modellezést és gondolkodást igénylő és fejlesztő példa, vagy kitekintésre, a témában való elmélyülésre inspiráló ráadás. Szakmai módszertani újdonságnak számít, hogy a feladatok megoldásában különös hangsúlyt kap a táblázatos módszerek alkalmazása (például egyenlőtlenségek megoldásánál, függvények vizsgálatánál), vagyis a rendszerező gondolkodás fejlesztése, ugyanakkor kulcsfontosságú szerep jut a témakörök játékos feldolgozásának, a tantermen túlmutató, de matematikához kapcsolódó aktivitásoknak is.

  A Matematika 9/1. tankönyv a 9. évfolyamos tananyag első felét tartalmazza. A tankönyv, illetve a hozzá kapcsolódó anyagok letölthetőek a www.okosportal.hu weboldalról.

   

  A tankönyvcsalád tagjai:

  1. Matematika 5. tankönyv (Raktári szám: FI-503010501/1)
  2. Matematika 5. munkafüzet (Raktári szám: FI-503010502/1)
  3. Matematika 6. tankönyv (Raktári szám: FI-503010601)
  4. Matematika 6. munkafüzet (Raktári szám: FI-503010602)
  5. Matematika 7. tankönyv (Raktári szám: FI-503010701)
  6. Matematika 7. munkafüzet (Raktári szám: FI-503010702)
  7. Matematika 8. tankönyv (Raktári szám: FI-503010801)
  8. Matematika 8. munkafüzet (Raktári szám: FI-503010802)
  9. Matematika 9/1. tankönyv (Raktári szám: FI-503010901/1)
  10. Matematika 9/2. tankönyv (Raktári szám: FI-503010902/1)
  11. Matematika 10/1. tankönyv (Raktári szám: FI-503011001)
  12. Matematika 10/2. tankönyv (Raktári szám: FI-503011002)
  13. Matematika 11. tankönyv (Raktári szám: FI-503011101)
  14. Matematika 12. tankönyv (Raktári szám: FI-503011201)
 • Műszaki adatok
  • Formátum: A4
  • Terjedelem: 152
  • Szín: 4 szín