TaneszközökSzakiskolai közismereti tankönyv 9. évfolyam

FI-511010902 boritó kép
 • Általános információk
  • Szerző: Csorba F. László, Dr. Both Mária Gabriella, Dr. Hunya Márta, Dukán András Ferenc, Kerber Zoltán, Kerberné Varga Anna, Kerpen Gábor, Mayer József, Singer Péter, Tamásiné Makay Mariann, Tüskés Gabriella, Vígh Sára
  • Műfaj: tankönyv
  • Iskolatípus: szakközépiskola
  • Évfolyam: 9. évfolyam
  • Tantárgy: magyar nyelv és irodalom, matematika, természetismeret, történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
  • Tankönyvcsalád: -
  • Tankönyvjegyzék: Tankönyvjegyzéken szerepel.
  • Kiadói kód: FI-511010902
  • Iskolai ár: 1100 Ft.

  • Az Oktatási Hivatal által kiadott tankönyveket a Könyvtárellátónál vásárolhatják meg (www.kello.hu).

 • Letölthető kiegészítők
 • Ismertető a tankönyvről

  Kinek ajánljuk?

  A tankönyv a szakiskolában tanuló diákoknak készült. A tankönyv megfelel a szakiskolai kerettanterv előírásainak.

  Melyek a tankönyv legfontosabb jellemzői?

  A szakiskolai közismereti tárgyak oktatásának megújítását szolgálja az új, egységes szakiskolai tankönyv. A tankönyv egyben tartalmazza az 5 közismereti tantárgyi terület anyagait: az Osztályközösség-építés (OKÉ), a Matematika, a Természetismeret, a Kommunikáció-magyar (KOMA) és a Történelem-társadalomismeret műveltségterületek egységesen 30-30 oldalpárral rendelkeznek. Minden oldalpár egy témát dolgoz fel. A kötet tartalmai kapcsolódnak egymáshoz, kiegészítik egymást. A terjedelmi korlátok miatti szűkösséget oldja, hogy a műveltségterületek egymásra is reflektálnak, minden lecke kapcsolódik nem csupán egy saját tantárgybeli leckéhez, hanem más műveltségterületek témáihoz is. A tantárgyi kapcsolódások minden lecke alján szerepelnek. A tankönyv szöveggyűjteményt is tartalmaz. Munkafüzetek is készültek a tankönyvhöz, minden leckéhez/oldalpárhoz általában azonos című és terjedelmű oldalpár.

  Tartalmában és szemléletében is újszerű tankönyv. A megváltozott tananyagtartalom, az egységes természetismeret, a digitális kultúra beemelése a tartalomba, illetve társművészetek szerepeltetése jellemzik a tankönyvet. A tankönyv tematikai lehetőségekben, feladatokban egyaránt bőséges kínálatot nyújt, lehetőséget teremtve a tanárnak a diákok érdeklődéséhez, előzetes tudásához való alkalmazkodásra. Rendkívül sok, sokféle és sokrétű feladatot tartalmaznak a leckék. Olyan kínálatot ad a tankönyv, amely szélesebb az elvégezhetőnél, annak érdekében, hogy a motiváló erejű, a diákok számára érdekes anyagoktól lehessen elindulni, haladni a nehezebb kérdések, problémák felé. A tankönyv minden fejezete sok képpel, ábrával dolgozik. Változatos, esztétikus megjelenése részben a motivációt szolgálja, de megfelel a korszerű tankönyvi követelményeknek is.

  Milyen kiegészítők tartoznak a tankönyvhöz?

  Ez a tankönyvcsalád első kötete. Tartozik hozzá műveltségterületenként 1-1 munkafüzet:

  Osztályközösség-építő program 9. munkafüzet a Szakiskolai közismereti tankönyvhöz

  Matematika 9. munkafüzet a Szakiskolai közismereti tankönyvhöz

  Természetismeret 9. munkafüzet a Szakiskolai közismereti tankönyvhöz

  Kommunikáció – magyar 9. munkafüzet a Szakiskolai közismereti tankönyvhöz

  Történelem – Társadalomismeret 9. munkafüzet a Szakiskolai közismereti tankönyvhöz

  A tankönyvcsalád második kötete a Szakiskolai közismeretei tankönyv 10., műveltségterületenként 1-1 munkafüzettel.