Taneszközök



Szakiskolai közismereti tankönyv 10. évfolyam

FI-511011001_1 boritó kép
 • Általános információk
  • Szerző: Dr. Both Mária Gabriella, Csorba F. László, Dukán András Ferenc, Dr. Hunya Márta, Kerber Zoltán, Kerberné Varga Anna, Kerpen Gábor, Mayer József, Singer Péter, Tamásiné Makay Mariann, Tüskés Gabriella, Vígh Sára
  • Műfaj: tankönyv
  • Iskolatípus: középiskola, szakközépiskola
  • Évfolyam: 10. évfolyam
  • Tantárgy: magyar nyelv és irodalom, matematika, természetismeret, történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
  • Tankönyvcsalád: -
  • Tankönyvjegyzék: Tankönyvjegyzéken szerepel.
  • Kiadói kód: FI-511011001/1
  • Iskolai ár: 1100 Ft.

  • Az Oktatási Hivatal által kiadott tankönyveket a Könyvtárellátónál vásárolhatják meg (www.kello.hu).

 • Letölthető kiegészítők
 • Ismertető a tankönyvről

  Kinek ajánljuk?

  A tankönyv a szakiskolában tanuló diákoknak készült. A tankönyv megfelel a szakiskolai kerettanterv előírásainak.

  Melyek a tankönyv legfontosabb jellemzői?

  A tankönyv a kilencedik évfolyamos tankönyv folytatása, azt követi szemléletében, módszertanában és külső megjelenésében is. Minden tekintetben megfelel a szakiskolai kerettanterv előírásainak. A tankönyv egyben tartalmazza az 5 közismereti tantárgyi terület anyagait: az Osztályközösség-építés (OKÉ), a Matematika, a Természetismeret, a Kommunikáció-magyar (KOMA) és a Történelem-társadalomismeret műveltségterületek egységesen 30-30 oldalpárral rendelkeznek. Minden oldalpár egy témát dolgoz fel. A kötet tartalmai kapcsolódnak egymáshoz, kiegészítik egymást, illetve kapcsolódnak a kilencedik évfolyamos tankönyv anyagaihoz, arra épülnek. Ebben a tankönyvben is a műveltségterületek egymásra is reflektálnak, minden lecke kapcsolódik nem csupán egy saját tantárgybeli leckéhez, hanem más műveltségterületek témáihoz is. A tantárgyi kapcsolódások minden lecke alján szerepelnek. A tankönyv szöveggyűjteményt és fogalomtárat is tartalmaz. A fogalomtár mindkét kötet fogalmait tartalmazza. Munkafüzetek is készültek a tankönyvhöz, minden leckéhez/oldalpárhoz általában azonos című és terjedelmű oldalpár.

  Tartalmában és szemléletében is újszerű a tankönyv. A megváltozott tananyagtartalom, az egységes természetismeret, a digitális kultúra beemelése a tartalomba, illetve társművészetek szerepeltetése jellemzik a tankönyvet. A tankönyv tematikai lehetőségekben, feladatokban egyaránt bőséges kínálatot nyújt, lehetőséget teremtve a tanárnak a diákok érdeklődéséhez, előzetes tudásához való alkalmazkodásra. Rendkívül sok, sokféle és sokrétű feladatot tartalmaznak a leckék. Olyan kínálatot ad a tankönyv, amely szélesebb az elvégezhetőnél, annak érdekében, hogy a motiváló erejű, a diákok számára érdekes anyagoktól lehessen elindulni, haladni a nehezebb kérdések, problémák felé. A tankönyv minden fejezete sok képpel, ábrával dolgozik. Változatos, esztétikus megjelenése részben a motivációt szolgálja, de megfelel a korszerű tankönyvi követelményeknek is.

  Milyen kiegészítők tartoznak a tankönyvhöz?

  Ez a tankönyvcsalád második kötete. Tartozik hozzá műveltségterületenként 1-1 munkafüzet:

  Osztályközösség-építő program 10. munkafüzet a Szakiskolai közismereti tankönyvhöz

  Matematika 10. munkafüzet a Szakiskolai közismereti tankönyvhöz

  Természetismeret 10. munkafüzet a Szakiskolai közismereti tankönyvhöz

  Kommunikáció – magyar 10. munkafüzet a Szakiskolai közismereti tankönyvhöz

  Történelem – Társadalomismeret 10. munkafüzet a Szakiskolai közismereti tankönyvhöz

  A tankönyvcsalád első kötete a Szakiskolai közismeretei tankönyv 9., műveltségterületenként 1-1 munkafüzettel.

 • Műszaki adatok
  • Formátum: A4
  • Terjedelem: 352
  • Szín: 4 szín