TaneszközökTörténelem – Társadalomismeret 10. munkafüzet a Szakiskolai

FI-511011005 boritó kép
 • Általános információk
  • Szerző: Mayer József, Tamásiné Makay Mariann
  • Műfaj: munkafüzet
  • Iskolatípus: középiskola, szakközépiskola
  • Évfolyam: 10. évfolyam
  • Tantárgy: történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
  • Tankönyvcsalád: -
  • Tankönyvjegyzék: Tankönyvjegyzéken szerepel.
  • Kiadói kód: FI-511011005
  • Iskolai ár: 450 Ft.

  • Az Oktatási Hivatal által kiadott tankönyveket a Könyvtárellátónál vásárolhatják meg (www.kello.hu).

 • Letölthető kiegészítők
 • Ismertető a tankönyvről

  Kinek ajánljuk?

  A munkafüzet a szakiskolában tanuló diákoknak készült, akik a Szakiskolai közismereti tankönyv 10. anyagából tanulnak. 

  Melyek a tankönyv legfontosabb jellemzői?

  A munkafüzet a szakiskolai tankönyvcsalád része, a Szakiskolai közismereti tankönyv 10. Történelem - társadalomismeret fejezetének tartalmaihoz kapcsolódik. Struktúrájában, szemléletében, módszertanában szorosan kapcsolódik a 9. évfolyamos anyaghoz. A szakiskolai tankönyv tartalmában és szemléletében is újszerű: megváltozott tananyagtartalom, az egységes természetismeret, a digitális kultúra beemelése a tartalomba, illetve társművészetek szerepeltetése jellemzik. A tankönyv tematikai lehetőségekben, feladatokban egyaránt bőséges kínálatot nyújt, lehetőséget teremtve a tanárnak a diákok érdeklődéséhez, előzetes tudásához való alkalmazkodásra. Rendkívül sok, sokféle és sokrétű feladatot tartalmaznak a leckék. Olyan kínálatot ad a tankönyv, amely szélesebb az elvégezhetőnél, annak érdekében, hogy a motiváló erejű, a diákok számára érdekes anyagoktól lehessen elindulni, haladni a nehezebb kérdések, problémák felé.

  A tananyag elsajátíttatásában, az egyes leckék feldolgozásában segít a munkafüzet. Szemléletében megfelel a tankönyv elvárásainak, feladatai segítenek a tankönyvi anyag feldolgozásában. A munkafüzet a kilencedikes tankönyv tananyagtartalmaihoz kapcsolódik, szerkezetében követve azt. Az egyes oldalpárokhoz olyan feladatokat kínál, amelyek alkalmasak a motiválásra, a tananyag differenciálására, a könnyebb óratervezésre, az oldalpárokhoz rendelt tanóra hasznos és arányos kitöltésére.

  A munkafüzet oldalai, feladatai segítenek a Szakiskolai közismereti tankönyv történelem–társadalomismeret műveltségterületen tanultak alaposabb megértésében, gyakorlásában, rendszerezésében, összegzésében vagy akár továbbgondolásában. A munkafüzet felépítése megegyezik a tankönyv felépítésével: minden fejezet egy-egy oldalpáron található. A munkafüzetben helyet kapott egy év eleji és egy év végi tudáspróba is. A munkafüzetben is gazdag kép- es ábraanyag található, amely alátámasztja és szemlélteti, érdekesebbé és átélhetőbbé teszik a tananyagot.

  Milyen kiegészítők tartoznak a tankönyvhöz?

  A munkafüzet a Szakiskolai közismeret tankönyv 10. anyagához kapcsolódik. További kapcsolódó munkafüzetek:

  Osztályközösség-építő program 10. munkafüzet a Szakiskolai közismereti tankönyvhöz

  Matematika 10. munkafüzet a Szakiskolai közismereti tankönyvhöz

  Természetismeret 10. munkafüzet a Szakiskolai közismereti tankönyvhöz

  Kommunikáció – magyar 10. munkafüzet a Szakiskolai közismereti tankönyvhöz

  A tankönyvcsalád első kötete a Szakiskolai közismeretei tankönyv 9., műveltségterületenként 1-1 munkafüzettel.

 • Műszaki adatok
  • Formátum: A4
  • Terjedelem: 72
  • Szín: 4 szín