TaneszközökTermészetismeret 10. munkafüzet a Szakiskolai közismereti ta

FI-511011006 boritó kép
 • Általános információk
  • Szerző: Csorba F. László, Dr. Both Mária, Kerpen Gábor
  • Műfaj: munkafüzet
  • Iskolatípus: középiskola, szakközépiskola
  • Évfolyam: 10. évfolyam
  • Tantárgy: természetismeret
  • Tankönyvcsalád: -
  • Tankönyvjegyzék: Tankönyvjegyzéken szerepel.
  • Kiadói kód: FI-511011006
  • Iskolai ár: 450 Ft.

  • Az Oktatási Hivatal által kiadott tankönyveket a Könyvtárellátónál vásárolhatják meg (www.kello.hu).

 • Letölthető kiegészítők
 • Ismertető a tankönyvről

  Kinek ajánljuk?

  A munkafüzet a szakiskolában tanuló diákoknak készült, akik a Szakiskolai közismereti tankönyv 10. anyagából tanulnak. 

  Melyek a tankönyv legfontosabb jellemzői?

  A munkafüzet a szakiskolai tankönyvcsalád része, a Szakiskolai közismereti tankönyv 10. Természetismeret fejezetének tartalmaihoz kapcsolódik. Struktúrájában, szemléletében, módszertanában szorosan kapcsolódik a 9. évfolyamos anyaghoz. A szakiskolai tankönyv tartalmában és szemléletében is újszerű: megváltozott tananyagtartalom, az egységes természetismeret, a digitális kultúra beemelése a tartalomba, illetve társművészetek szerepeltetése jellemzik. A tankönyv tematikai lehetőségekben, feladatokban egyaránt bőséges kínálatot nyújt, lehetőséget teremtve a tanárnak a diákok érdeklődéséhez, előzetes tudásához való alkalmazkodásra. Rendkívül sok, sokféle és sokrétű feladatot tartalmaznak a leckék. Olyan kínálatot ad a tankönyv, amely szélesebb az elvégezhetőnél, annak érdekében, hogy a motiváló erejű, a diákok számára érdekes anyagoktól lehessen elindulni, haladni a nehezebb kérdések, problémák felé.

  A tananyag elsajátíttatásában, az egyes leckék feldolgozásában segít a munkafüzet. Szemléletében megfelel a tankönyv elvárásainak, feladatai segítenek a tankönyvi anyag feldolgozásában. A munkafüzet a kilencedikes tankönyv tananyagtartalmaihoz kapcsolódik, szerkezetében követve azt. Az egyes oldalpárokhoz olyan feladatokat kínál, amelyek alkalmasak a motiválásra, a tananyag differenciálására, a könnyebb óratervezésre, az oldalpárokhoz rendelt tanóra hasznos és arányos kitöltésére.

  A munkafüzet a szakiskolai közismereti tankönyvhöz készült, azon belül is a természetismeret tantárgyhoz. A természetismeret komplex tantárgy egyben tartalmazza a fizika, a kémia, a biológia és a földrajz ismereteit, az a célja, hogy a diákok egységes egészben lássák a természetről szóló ismereteket. Ezt a szemléletet támogatja a munkafüzet is. A munkafüzet feladataihoz is komplex ismereteket kell mozgósítani, a munkafüzet segít a tankönyv anyagainak feldolgozásban, az ismeretek elmélyítésében. A munkafüzet sok képpel, ábrával dolgozik, képanyagában is kiegészítve, segítve a tankönyvi fejezetet, illetve az egyes témák könnyebb elsajátítását.

  Milyen kiegészítők tartoznak a tankönyvhöz?

  A munkafüzet a Szakiskolai közismeret tankönyv 10. anyagához kapcsolódik. További kapcsolódó munkafüzetek:

  Osztályközösség-építő program 10. munkafüzet a Szakiskolai közismereti tankönyvhöz

  Matematika 10. munkafüzet a Szakiskolai közismereti tankönyvhöz

  Történelem – Társadalomismeret 10. munkafüzet a Szakiskolai közismereti tankönyvhöz

  Kommunikáció – magyar 10. munkafüzet a Szakiskolai közismereti tankönyvhöz

  A tankönyvcsalád első kötete a Szakiskolai közismeretei tankönyv 9., műveltségterületenként 1-1 munkafüzettel.

 • Műszaki adatok
  • Formátum: A4
  • Terjedelem: 64
  • Szín: 4 szín