TaneszközökLatin nyelvtan a középiskolák számára

NT-02075 boritó kép
 • Általános információk
  • Szerző: Nagy Ferenc, Kováts Gyula, Péter Gyula
  • Műfaj: tankönyv
  • Iskolatípus: gimnázium, középiskola, szakgimnázium
  • Évfolyam: 9. évfolyam, 10. évfolyam, 11. évfolyam, 12. évfolyam
  • Tantárgy: latin nyelv
  • Tankönyvcsalád: -
  • Tankönyvjegyzék: Tankönyvjegyzéken szerepel.
  • Kiadói kód: NT-02075
  • Iskolai ár: 1080 Ft.

  • Az Oktatási Hivatal által kiadott tankönyveket a Könyvtárellátónál vásárolhatják meg (www.kello.hu).

 • Letölthető kiegészítők
 • Ismertető a tankönyvről

  Kiknek ajánljuk?
  Középiskolában latint tanulóknak.

  Melyek a tankönyv legfontosabb jellemzői?
  „Ez a könyv a latintanítás sok évszázados hagyományait követve, híres nyelvtankönyv-elődei nyomdokain haladva felöleli a klasszikus latin nyelv minden fontos területét. Fejezetei – a többi európai nyelvben éppen a latin hatására szokványossá vált sorrendben – a hangtan, az alaktan, a mondattan a gimnáziumi oktatáshoz szükséges terjedelemben tárgyalják a nyelvi jelenségeket. Az alaktanon belül a névszók rendszerében a főneveknek, mellékneveknek, számneveknek és névmásoknak nemcsak alapvető, szabályos ragozását találjuk meg, hanem a ritkább rendhagyókat, a ragozhatatlanokat és hiányos ragozásúakat is. Az igékkel kapcsolatban is az alapvető coniugatiókon és rendhagyóikon túl megtalálhatjuk itt a hiányos és személytelen igéket, sőt, a már tárgyalt alakokból álló, ezért mellőzhető körülírt igeragozás táblázatba foglalt alakjait is. A névszókon és az igéken kívül helyet kaptak a ragozhatatlan szófajok: a határozószók, az elöljárószók, a kötőszók és a módosítószók, amiket a nyelvtankönyvek a lexika körébe utalva mellőzni szoktak.
  A mondattani rész is alapos, de mértéktartó. … Az összetett mondatok bonyolult rendszerét mértéktartóan, de középiskolások számára érthetően taglalja.  …
  Ez az immár klasszikusan régi nyelvtankönyv rendelkezik azzal az előnnyel, hogy nem hagytak nyomot benne sem az általános nyelvészet divatos, de vitatott nézetei, mint pl. a generatív grammatika, sem a latin nyelvészet utóbbi évtizedeiben itt-ott felbukkanó, nyelvtani kategóriákat átértelmező, „átkeresztelő” tendenciái.
  Ez utóbbi tény azért is fontos, mert a középiskolákban használt tankönyvsorozatnak ugyanaz a Nagy Ferenc a társszerzője, aki a nyelvtankönyv zömét írta, így az itt használt kategóriák, nyelvtani magyarázatok összhangban vannak a tankönyvsorozattal.”
  (részlet Szőke Ágnes ny. latin vezetőtanár a könyvhöz készített lektori jelentéséből)

 • Műszaki adatok
  • Formátum: A5 (142x197)
  • Terjedelem: 244 oldal
  • Szín: 1 szín