TaneszközökSzülőföldünk. Hon- és népismeret 5. évfolyam

NT-11556_T boritó kép
 • Általános információk
  • Szerző: Dr. Baksa Brigitta
  • Műfaj: gyűjtemény
  • Iskolatípus: felső tagozat, általános iskola
  • Évfolyam: 5. évfolyam
  • Tantárgy: hon- és népismeret
  • Tankönyvcsalád: -
  • Tankönyvjegyzék: Tankönyvjegyzéken szerepel.
  • Kiadói kód: NT-11556/T
  • Iskolai ár: 900 Ft.

  • Az Oktatási Hivatal által kiadott tankönyveket a Könyvtárellátónál vásárolhatják meg (www.kello.hu).

 • Letölthető kiegészítők
 • Ismertető a tankönyvről

  Kinek ajánljuk a sorozatot?

  Az általános iskola valamint a nyolcosztályos gimnázium 5. osztályában tanító pedagógusok, akiknek fontos a hagyományőrzés, hazánk népi értékeinek átörökítése tanulóikba. Akik úgy gondolják, hogy a szülőföld megtartó ereje, szeretete elsősorban azokon a gyökereken át jut el tanítványaikhoz, amelyek a hagyományápolásból, a még élő vagy újraélesztett néphagyományok továbbéltetéséből fakadnak.

  Melyek a sorozat legfontosabb jellemzői?

  • A tankönyv segít megalapozni a tanulók nemzeti önismeretét, a tevékeny hazaszeretetet.
  • Tudatosítja a tanulókban, hogy először a saját hagyományaikat, nemzeti értékeiket kell megismerniük, hogy azután másokét is megérthessék.
  • Ösztönöz a szűkebb és tágabb szülőföld, a magyar nyelvterület hagyományainak és történelmi emlékeinek felfedezésére, az emlékezetből felidézhető, vagy még élő néphagyományok gyűjtésére.
  • Bővíti a tanulók művelődéstörténeti ismereteit, nemzeti értékeink megbecsülését.
  • A tankönyv közműveltségi tartalmainak rendező elve a hagyományismeret. A témakörökben bemutatott példák elsősorban a 19. század végén és a 20. század első felében élt gazdálkodó parasztcsalád életéből valók.
  • A kötet kiváló kötésben, tartós fűzéssel is megjelenik.  Néprajzi fotóanyaga egyedül álló, illusztrációinak szép kivitele is kiemelkedő.

  Információk a szerzőről

  Dr. Baksa Brigitta: 2008-ban „érdemes tankönyvszerző” kitüntetésben részesült. Korábban megjelent művei a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó (volt Nemzeti Tankönyvkiadó) gondozásában: 3 néprajzi témájú mesekönyve, alsósoknak Kerekedő esztendő címmel készült sorozata 4 kötetben, a felső tagozatosoknak 3 tankönyvet írt. Multimédiás oktatási segédanyaga Európai Uniós támogatással jelent meg. 2009-ben az ELTE Néprajztudományi Doktori Iskolájában szerzett PhD tudományos fokozatot summa cum laude. A váci Apor Vilmos Katolikus Főiskolán tanít leendő tanítókat és óvodapedagógusokat. Sokrétű szakmai munkát végez, többek között: a kerettanterv összeállításában is alkotóan részt vett, a Hagyományok Háza által évente meghirdetett országos néprajzi levelező verseny feladatlapjait szintén ő készíti, több éve megyei szintű hon- és népismeret levelező versenyt szervez. A mendei általános iskolában, előző munkahelyén, 1994-től támogatják a néprajz óratervi óraként történő tanítását, ő dolgozta ki a Hon- és népismeret helyi tantervét elsőtől nyolcadik évfolyamig, mellyel az országban egyedülálló módon az iskolájában valamennyi évfolyamon kiemelt óraszámban tanulják a tantárgyat a diákok. A hetedik és nyolcadik évfolyam tankönyveit (Élet a természetben, Élet a társadalomban) kísérleti jelleggel az iskola saját erőből jelentette meg.

  Milyen kiegészítő kiadványok tartoznak a tankönyvhöz?

  NT-11556/M Szülőföldünk Hon- és népismeret munkafüzet 5. évfolyam

  NT-80326/NAT Hon- és népismeret Atlasz

  letölthető tanmenetjavaslat

 • Műszaki adatok
  • Formátum: A4 (202x285)
  • Terjedelem: 152
  • Szín: 4 szín