TaneszközökIrodalom 7. Olvasókönyv a hetedik évfolyam számára

NT-11713_2 boritó kép
 • Általános információk
  • Szerző: Alföldy Jenő, Valaczka András
  • Műfaj: tankönyv
  • Iskolatípus: felső tagozat, gimnázium, középiskola, általános iskola
  • Évfolyam: 7. évfolyam
  • Tantárgy: magyar nyelv és irodalom
  • Tankönyvcsalád: -
  • Tankönyvjegyzék: Tankönyvjegyzéken szerepel.
  • Kiadói kód: NT-11713/2
  • Iskolai ár: 900 Ft.

  • Az Oktatási Hivatal által kiadott tankönyveket a Könyvtárellátónál vásárolhatják meg (www.kello.hu).

 • Letölthető kiegészítők
 • Ismertető a tankönyvről

  A taneszközcsalád legfontosabb jellemzői

  • A tankönyvsorozatot komoly szakmai múlttal rendelkező szerzők írták: a tankönyveket Alföldy Jenő (irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő) és Valaczka András (a KID-program kidolgozója, szerkesztő, tanár), a munkafüzeteket Szmolyan Gabriella (tanár).
  • A sorozat tankönyvei és munkafüzetei illeszkednek mind az általános iskolák tanterveinek „A” és „B” változatához, mind pedig a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok tanterveihez.
  • A megszokott és a gyakorlatban jól bevált Alföldy Jenő-féle tankönyvsorozat az Ikerkönyvek újításaival gazdagodott.
  • A tankönyvek a tananyagot hagyományos módon dolgozzák fel, azaz a szemelvények értelmezése kérdések és feladatok segítségével történik, emellett a korosztály számára érthetően megfogalmazott irodalomelméleti és irodalomtörténeti háttéranyag segíti az olvasmányanyag befogadását.
  • A tankönyvek a tantervekben előírt tartalmak feldolgozása mellett következetesen nyújtanak segítséget a szövegértési és szövegalkotási kompetenciák, valamint a gondolkodási képességek és a vitakészség fejlesztéséhez.
  • Továbbgondolásra, önálló vélemény megfogalmazásra ösztönöznek az elemzett szemelvények problémafelvetéseihez kapcsolódó rövid, esszészerű írások, amelyek különböző szakterületekről vagy épp a mindennapi életből hoznak példákat.
  • A tantárgy iránti érdeklődés, az olvasási kedv felkeltésére tesz kísérletet a népszerű kortárs ifjúsági irodalom alkotásainak szerepeltetése a tankönyvekben és a munkafüzetekben egyaránt.
  • A munkafüzetek bőséges feladatanyaga alkalmas az algoritmikus gondolkodás fejlesztésére, a szintetizáló képesség kialakítására. Utóbbi érdekében folyamatosan történik visszautalás a már tanult ismeretekre, a feladatok megoldásához elengedhetetlen ezek újbóli elővétele, új környezetben való felhasználása.
  • A tanári munkát a letölthető tanmenetek és tanári kézikönyvek segítik.

   

  A sorozatot ajánljuk mindazoknak, akik a következőket várják el napjaink irodalomkönyveitől:

  • szaktudományi megalapozottságot;
  • kipróbált, bejáratott szövegfeldolgozási és tanulástechnikai módszerek alkalmazását;
  • változatos, bőséges feladatanyag szerepeltetését, amely alkalmas az irodalmi ismeretanyag elsajátíttatására, valamint képességfejlesztésre;
  • olyan szöveg- és feladatapparátus alkalmazását, amely a mindennapi élet problémáira, a diákokat foglalkoztató kérdésekre is fókuszál;
  • az olvasás kedv felkeltésére alkalmas szemelvényanyag szerepeltetését;
  • a tanórai differenciálás lehetőségét a taneszközök segítségével.

   

  A sorozat tagjai

  Tankönyvek:

  NT-11516, NT-11613/1, NT-11713/2, NT-11813/1

  Munkafüzetek:

  NT-11516/M, NT-11613/M, NT-11713/M, NT-11813/M

  Kiegészítő anyagok:

  letölthető tanmenetek, megoldókulcsok

 • Műszaki adatok
  • Formátum: B5 (168x238)
  • Terjedelem: 288
  • Szín: 4 szín