TaneszközökMagyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv a 7. évfolyam számára

NT-11731_1 boritó kép
 • Általános információk
  • Szerző: Antalné dr. Szabó Ágnes
  • Műfaj: Tankönyv
  • Iskolatípus: felső tagozat, gimnázium, középiskola, általános iskola
  • Évfolyam: 7. évfolyam
  • Tantárgy: magyar nyelv és irodalom
  • Tankönyvcsalád: -
  • Tankönyvjegyzék: Tankönyvjegyzéken szerepel.
  • Kiadói kód: NT-11731/1
  • Iskolai ár: 790 Ft.

  • Az Oktatási Hivatal által kiadott tankönyveket a Könyvtárellátónál vásárolhatják meg (www.kello.hu).

 • Letölthető kiegészítők
 • Ismertető a tankönyvről

  A taneszközcsalád legfontosabb jellemzői

   

  • A tankönyvcsaládot komoly szakmai múlttal rendelkező szerzők írták: Antalné Szabó Ágnes (az ELTE oktatója, a Kar Módszertani Központjának vezetője, számos módszertani kiadvány szerzője, népszerű tanulmányi versenyek alapítója, szervezője) és Raátz Judit (az ELTE oktatója, szakkönyvek, kézikönyvek, felsőoktatási könyvek szerzője).
  • A taneszközök illeszkednek mind az általános iskolák tanterveinek „A” és „B” változatához, mind pedig a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok tanterveihez.
  • A 2012-es tantervek szerinti átdolgozás során a jól bevált sorozat a Beszéd és írás című tankönyvcsalád újításaival egészült ki.
  • A tankönyvek biztos ismereteket nyújtanak, a szerzői ismeretközlő szövegek tagoltak, érthetőek, könnyen tanulhatóak.
  • A tanórai feldolgozást segítik a tankönyv ábrái, táblázatai, feladatai, az összefoglaló kérdések, valamint a különböző tanulási technikákat bemutató Játéktár című fejezet.
  • Az önálló tanulást segítik a szövegbeli és lapszéli kiemelések, a rendszerező táblázatok, a tankönyv végén található Fogalomtár.
  • A munkafüzet egyénileg, párban és csoportmunkában elvégezhető, bőséges és változatos feladatokat kínál az ismeretek elsajátításához, gyakorláshoz.
  • A feladatlapok egy-egy nagy témakörhöz kapcsolódóan ellenőrzésre, a tanultak számonkérésére szolgálnak.
  • A tanári munkát a letölthető tanmenetek és tanári kézikönyvek segítik.

   

   

  A sorozatot ajánljuk mindazoknak, akik a következőket várják el napjaink nyelvtankönyveitől:

  • szaktudományi megalapozottságot;
  • kipróbált, bejáratott módszerek alkalmazását a tanulás során;
  • változatos, bőséges feladatanyag szerepeltetését, amely alkalmas ismeretanyag elsajátíttatására, valamint képességfejlesztésre;
  • változatos szöveg-, ábra- és példaanyag alkalmazását;
  • a diákok életkori sajátosságainak megfelelő, pontos, érthető feladatmegfogalmazást;
  • a tanórai differenciálás lehetőségét a taneszközök segítségével.

   

   

  A sorozat tagjai

  Tankönyvek:

  NT-11531, NT-11631, NT-11731/1, NT-11831

  Munkafüzetek:

  NT-11531/M, NT-11631/M, NT-11731/M, NT-11831/M

  Feladatlapok:

  00531/F/NAT, NT-11631/F, NT-11731/F, NT-11831/F

  Kiegészítő anyagok:

  letölthető tanmentek, megoldókulcsok

 • Műszaki adatok
  • Formátum: B5
  • Terjedelem: 128
  • Szín: 4 szín