TaneszközökLatin nyelvkönyv I.

NT-13119_NAT boritó kép
 • Általános információk
  • Szerző: N. Horváth Margit, Dr. Nagy Ferenc
  • Műfaj:
  • Iskolatípus: gimnázium, középiskola, szakgimnázium
  • Évfolyam: 7. évfolyam, 8. évfolyam, 9. évfolyam, 10. évfolyam
  • Tantárgy: latin nyelv
  • Tankönyvcsalád: -
  • Tankönyvjegyzék: Tankönyvjegyzéken szerepel.
  • Kiadói kód: NT-13119/NAT
  • Iskolai ár: 1300 Ft.
  • Kiegészítő anyagok

  • Az Oktatási Hivatal által kiadott tankönyveket a Könyvtárellátónál vásárolhatják meg (www.kello.hu).

 • Letölthető kiegészítők
 • Ismertető a tankönyvről

  Kiknek ajánljuk?
  Középiskolában latint tanulóknak, azoknak, akik most kezdenek el a nyelvvel foglalkozni.

  Melyek a tankönyv legfontosabb jellemzői?

  A tankönyv egy négyrészes tankönyvsorozat 1. része. Megfelel a Nat 2012 és kerettanterv követelményeinek. Egy tanévnyi tananyagot tartalmaz.
  A tankönyv szövegei – a tanév során elvégezhető mennyiségben - a rómaiak őstörténetét tárgyalják a királyság korával bezárólag, valamint a római és a vidéki élet egy-egy szeletét mutatják meg, többek közt a családot, a lakóházat, az oktatást, a közigazgatás szerkezetét, a mitológia és a vallás hatását a mindennapokra. A kötet egyben magában foglalja szinte a teljes alaktant.

  A tankönyv tizennégy tematikus egységre, három egységenként egy-egy ismétlő feladatsorra oszlik. A kötet végén található Appendixbe kiegészítő anyagok kerültek, ezután következik a latin-magyar szótár és a színes melléklet. A tematikus egységek az olvasmányt megelőző magyar nyelvű bevezetővel kezdődnek. A szemelvények után találhatók a Grammatica, a Lexica és a feldolgozást segítő gyakorlatok. A művelődéstörténeti ismeretek és feladatok jelentős szerepet kaptak. A gazdag képanyag, a részletes képaláírások és a mellékletek jó alkalmat teremtenek az érettségi követelményeknek is megfelelő képelemzés gyakorlására.

  Az egyes szemelvényeket életrajzi ismertető és a mű irodalomtörténeti méltatása vezeti be, a szemelvények nehezebben érthető fordulatait lábjegyzetben magyarázzák a szerzők. Ahol csak lehet, a feladatokban utalnak egy-egy motívum tágabb kulturális összefüggéseire, illetve az ókori és a mai gyakorlat különbségére A latin szövegek sokoldalú elemzésével segíti elő a görög-római kultúra megértését, s utal annak az európai kultúrára gyakorolt hatására. A szövegek megértését életrajzi ismertetők, műelemzések, lábjegyzetek, stilisztikai példatár és részletes latin-magyar szótár segítik. Ugyancsak az elsajátítást segítik az egyénileg, párban vagy csoportosan elvégezhető feladatok.

  A tankönyv a korosztályt érdeklő témákat kínál a tanulóknak; egyénileg, párban vagy csoportosan elvégzendő problémamegoldó feladatokkal színesítik a munkát; a hagyományos, „súlykolós, drillező” technika helyett élményszerűvé teszik a tananyagot. A kötet végén nyolcoldalas színes melléklet található. A képekhez bőséges magyarázatot, kérdéseket és értelmező feladatokat illesztettek a szerzők.

  A sorozat további részei:

  • NT-13219/NAT Latin nyelvkönyv II.
  • NT-13319/NAT Latin nyelvkönyv III.
  • NT-13419/NAT Latin nyelvkönyv IV.
 • Műszaki adatok
  • Formátum: B5 (160x235)
  • Terjedelem: 136 + 8 (színes melléklet) oldal
  • Szín: 1 szín