TaneszközökFrance-Euro-Express Nouveau 2 Tankönyv CD melléklettel

NT-13298_NAT boritó kép
 • Általános információk
  • Szerző: Michel Soignet, Szabó Anita
  • Műfaj: tankönyv
  • Iskolatípus: felnőttképzés, felsőoktatás, gimnázium, középiskola
  • Évfolyam: 9. évfolyam, 10. évfolyam, 11. évfolyam
  • Tantárgy: francia nyelv
  • Tankönyvcsalád: France-Euro-Express
  • Tankönyvjegyzék: Tankönyvjegyzéken szerepel.
  • Kiadói kód: NT-13298/NAT
  • Iskolai ár: 2390 Ft.

  • Az Oktatási Hivatal által kiadott tankönyveket a Könyvtárellátónál vásárolhatják meg (www.kello.hu).

 • Letölthető kiegészítők
 • Ismertető a tankönyvről

  Francia nyelvkönyvsorozat a középiskolák számára

  Kiknek ajánljuk a sorozatot? A France-Euro-Express sorozatot középiskolai kezdő csoportoknak ajánljuk, normál óraszámban a 3. kötet végéig (B1 szint), illetve emelt óraszámban, a 4. kötet bevonásával (B2 szintig). A teljes sorozat megfelel a kerettanterv előírásainak.

  Melyek a sorozat legfontosabb jellemzői?

  Az oktatócsomag kiemelt hangsúlyt fektet a négy alapkészség gyakoroltatására, minél változatosabban, minél szórakoztatóbban, minél interaktívabban, minél motiváltabban tanít. Vonzereje a kommunikatív szemlélet és a kontrasztivitás, a beszédre ösztönzés és nem utolsósorban az élő és gazdag, a magyar szempontokat is szem előtt tartó civilizációs anyag, továbbá a hallott, ill. írott szöveg globális értését célzó gyakorlatok, melyekhez audio-CD-t is mellékelünk. Az első kötet főleg párbeszédekből áll, mivel a nyelvtanulás elején erre van a legnagyobb szükség. A leckék szövege mindig figyelembe veszi a célkorosztályt érdeklő témákat. Fontos adalék ehhez a mikro-párbeszéd rész, melyben az adott témát járják körbe – ezek, megvariálva számtalan helyzetben felhasználhatók. A 2. kötettől azonban egyre több teret kap az írott szöveg, az élő beszéd elsődleges volta mellett. A nyelvtani magyarázatok rövidek, célra törőek és érthetőek, inkább az érzékletes példamondatok világítják meg az adott nyelvtani jelenséget, utána változatos nyelvtani feladatok következnek. A rövid tematikus szószedet az adott témához kapcsolódik. A szóbeli szövegértés azt is célozza, hogy hámozzuk ki a lényeget úgy, ha nem feltétlenül értünk minden szót. A szóbeli kifejezés részben változatos és kreatív beszélgetés-feladatokat találunk, részben szerepjátékokkal. A könyv leckéit civilizációs rész zárja le. A 3—4 kötetek még az előző köteteknél is jobban figyelembe veszik az érettségi követelményeit, mind a témák, mind a feladattípusok tekintetében. Külön érdekesség, hogy két ún. prépabac-lecke szerepel a könyvben, amelyek tulajdonképpen egy-egy érettségi-szimuláció, vagyis megtalálható benne minden érettségi feladattípus. Természetesen nem csupán e két lecke nyújt segítséget az érettségire való felkészülésben, hanem számos egyéb feladat is, mind a könyvben, mind a munkafüzetben (pl. a hallott, ill. írott szöveg globális értése). A 3. kötettől már folyamatosan érzékelteti a közvetlen, beszélt nyelv, ill. a hivatalos, írott nyelv közötti különbséget. Örvendetes újdonság a 3. kötetben az egyes témákhoz tartozó beszédszándékok szerepeltetése. A 4. kötet tartalmazza az érettségi tematikáját, de arra normál óraszinten, a 3 kötettel is fel lehet készülni.

  A tankönyvhöz tartozó kiegészítő anyagok: hanganyag (a tankönyv melléklete) munkafüzet, letölthető anyagok: feladatlapok, tanári kézikönyv, tanmenet .

 • Műszaki adatok
  • Formátum: A4 (202x285)
  • Terjedelem: 144 olda+audio CD melléklet
  • Szín: 4 szín