TaneszközökLatin nyelvkönyv III.

NT-13319_NAT boritó kép
 • Általános információk
  • Szerző: N. Horváth Mrgit, Dr. Nagy Ferenc
  • Műfaj: tankönyv
  • Iskolatípus: gimnázium, középiskola, szakgimnázium
  • Évfolyam: 11. évfolyam, 12. évfolyam
  • Tantárgy: latin nyelv
  • Tankönyvcsalád: -
  • Tankönyvjegyzék: Tankönyvjegyzéken szerepel.
  • Kiadói kód: NT-13319/NAT
  • Iskolai ár: 1300 Ft.
  • Kiegészítő anyagok

  • Az Oktatási Hivatal által kiadott tankönyveket a Könyvtárellátónál vásárolhatják meg (www.kello.hu).

 • Letölthető kiegészítők
 • Ismertető a tankönyvről

  Kiknek ajánljuk?

  Középiskolában latint tanulóknak, azoknak, akik elvégezték a sorozat 1-2. kötetét.


  Melyek a tankönyv legfontosabb jellemzői?

  A tankönyv egy négyrészes tankönyvsorozat 3. része. Megfelel a Nat 2012 és kerettanterv követelményeinek. Normál ütemben és óraszámban használva kb. másfél tanévnyi tananyagot tartalmaz.
  A tantervi szempontok a szövegek ill. szerzők kiválasztásban érvényesülnek: pl. Catullus-tól,  Martialistól, Cicerótól, Vergiliustól és rövidebb-hosszabb szövegek, az utóbbi két szerző művei dominálnak. Fontos szempont volt a kiválasztásnál az életkori sajátosság figyelembe vétele, a szövegek nehézségi foka, kultúrtörténeti fontosságuk és a hagyomány. A második – fakultatív – rész változatosabb auctorai, tematikája teszik lehetővé a differenciált oktatást. A feladatok – praktikus okok miatt - az egyes szerzők és szövegek után találhatók, és nem a könyv végén.

  A tankönyv két részre – törzsanyag és fakultatív szemelvények – tagolódik. A végére került a stilisztikai példatár és latin-magyar szótár. Mint említettük, a nyelvtan, a kérdések és a feladatok az egyes szerzők és művek után találhatók.

  Az egyes szemelvényeket életrajzi ismertető és a mű irodalomtörténeti méltatása vezeti be, a szemelvények nehezebben érthető fordulatait lábjegyzetben magyarázzák a szerzők. Ahol csak lehet, a feladatokban utalnak egy-egy motívum tágabb kulturális összefüggéseire, illetve a levélforma ismertetésekor az ókori és a mai gyakorlat különbségére.

  A tankönyv a latin szövegek sokoldalú elemzésével segíti elő a görög-római kultúra megértését, és utal annak az európai kultúrára gyakorolt hatására. A szövegek megértését életrajzi ismertetők, műelemzések, lábjegyzetek, stilisztikai példatár és részletes latin-magyar szótár segítik. Ugyancsak az elsajátítást segítik az egyénileg, párban vagy csoportosan elvégezhető feladatok.

  A kötet végén nyolcoldalas színes melléklet található. A képekhez bőséges magyarázatot, kérdéseket és értelmező feladatokat illesztettek a szerzők.

  A sorozat további részei:

  • NT-13219/NAT Latin nyelvkönyv II.
  • NT-13319/NAT Latin nyelvkönyv III.
  • NT-13419/NAT Latin nyelvkönyv IV.
 • Műszaki adatok
  • Formátum: B5 (160x235)
  • Terjedelem: 144 old + 8 (színes melléklet) oldal
  • Szín: 4 szín