TaneszközökLatin nyelvkönyv IV

NT-13419_NAT boritó kép
 • Általános információk
  • Szerző: N.Horváth Margit, Dr. Nagy Ferenc
  • Műfaj: tankönyv
  • Iskolatípus: gimnázium, középiskola
  • Évfolyam: 11. évfolyam, 12. évfolyam
  • Tantárgy: latin nyelv
  • Tankönyvcsalád: -
  • Tankönyvjegyzék: Tankönyvjegyzéken szerepel.
  • Kiadói kód: NT-13419/NAT
  • Iskolai ár: 1300 Ft.

  • Az Oktatási Hivatal által kiadott tankönyveket a Könyvtárellátónál vásárolhatják meg (www.kello.hu).

 • Letölthető kiegészítők
 • Ismertető a tankönyvről

  Kiknek ajánljuk?

  Középiskolában latint tanulóknak, azoknak, akik elvégezték a sorozat 1-3. kötetét.

  Melyek a tankönyv legfontosabb jellemzői?

  A tankönyv egy négyrészes tankönyvsorozat 4. része. Megfelel a Nat 2012 és a kerettanterv követelményeinek. Normál ütemben és óraszámban használva kb. másfél tanévnyi tananyagot tartalmaz.
  A nyelvi kompetenciák és a klasszikus műveltség fejlesztése életszerű és a fiatalokat érdeklő szemelvények, feladatok és tevékenységek segítségével történik. A szerzők mozgósítják a tanulók más műveltségterületekről (irodalom, művészetek, történelem) származó ismereteit: ennyiben kereszttantervi; másrészt felhívják a figyelmet egy-egy motívum továbbélésére, más kultúrákban való felbukkanására: ennyiben kontrasztív, illetve interkulturális az anyag módszertani megközelítése.

  A tankönyv alapvetően két részre – törzsanyag és fakultatív szemelvények – tagolódik. A törzsanyagban Catullus, Cicero, Vergilius és Marcus Valerius Martialis művei kaptak helyet. A szövegek nyelvi-stilisztikai jelenségeinek tárgyalása, a kérdések és a feladatok az egyes szerzők és művek után található. A végére került a stilisztikai példatár és a latin-magyar szótár.
  Mivel a kötet a négyéves tanulás záróköve és felkészítő anyag az érettségihez, egy-egy összefoglaló táblázatban a tanulók könnyen megtalálják, hogy a négy év során melyik auctorral, illetve nyelvtani problémával melyik kötetben találkoztak.

  Az egyes szemelvényeket életrajzi ismertető és a mű irodalomtörténeti méltatása vezeti be, a szemelvények nehezebben érthető fordulatait lábjegyzetben magyarázzák a szerzők. Ahol csak lehet, a feladatokban utalnak egy-egy motívum tágabb kulturális összefüggéseire, illetve az ókori és a mai gyakorlat különbségére

  A kötet végén nyolcoldalas színes melléklet található. A képekhez bőséges magyarázatot, kérdéseket és értelmező feladatokat illesztettek a szerzők.

  A sorozat további részei:

  • NT-13219/NAT Latin nyelvkönyv II.
  • NT-13319/NAT Latin nyelvkönyv III.
  • NT-13419/NAT Latin nyelvkönyv IV.
 • Műszaki adatok
  • Formátum: B5 (160x235)
  • Terjedelem: 176 old. + 8 oldal színes mell.
  • Szín: 1 szín