TaneszközökMatematika 12.

NT-17412 boritó kép
 • Általános információk
  • Szerző: Juhász István, Orosz Gyula, Paróczay József, Szászné Simon Judit
  • Műfaj: tankönyv
  • Iskolatípus: középiskola
  • Évfolyam: 12. évfolyam
  • Tantárgy: matematika
  • Tankönyvcsalád: -
  • Tankönyvjegyzék: Tankönyvjegyzéken szerepel.
  • Kiadói kód: NT-17412
  • Iskolai ár: 1000 Ft.

  • Az Oktatási Hivatal által kiadott tankönyveket a Könyvtárellátónál vásárolhatják meg (www.kello.hu).

 • Letölthető kiegészítők
 • Ismertető a tankönyvről

  A sorozat tagjai

  Tankönyvek:

  • Matematika 9. (NT-17112)
  • Matematika 10.(NT-17212)
  • Matematika 11.(NT-17312)
  • Matematika 12.(NT-17412)

  Kiegészítő anyagok: letölthető tanmenetek

  A tankönyvcsalád legfontosabb jellemzői

  • A sorozatot neves, sokéves tankönyvírási tapasztalattal rendelkező szaktanárok írták.
  • A sorozat megfelel a négy-, hat- és nyolcosztályos gimnáziumok [51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3.2.04; 3.3.2.2; 4.2.04; 5.2.04], valamint a szakközépiskolák [51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 6.2.03; 6.3.2.2] kerettanterveinek.
  • Az egyes kötetek a középszintű érettségire készítenek fel, de megtalálhatók bennük az emelt szintű kiegészítések is.
  • A tankönyvek illeszkednek az érettségi feladatgyűjteményekhez, a szerzők tartalmilag összehangolták a két sorozatot. 
  • Az alkotók nagy hangsúlyt fektettek a gyakorlatközpontúságra. A köteteket korszerű, tanulóbarát tartalom jellemzi, valóság közeli feladatokat találunk minden leckében.
  • A több fokozaton szintezett példák és feladatok miatt a sorozat alkalmas differenciálásra.
  • A tantárgy iránti érdeklődés felkeltését, a matematika megszerettetését kiemelten kezelték a szerzők: a kötetekben matematikatörténeti és a mindennapi életből vett érdekességek, valamint a matematika iránt érdeklődő és azt felhasználó sikeres emberek rövid portréi is szerepelnek.
  • Az egyes kötetek szerkezete áttekinthető, nincsenek túlzsúfolt oldalak. A sorozatot tipográfiai következetesség jellemzi esztétikus külsővel, motiváló, figyelemfelkeltő fotókkal.
  • Az sorozat támogatja az önálló ismeretszerzést. Az önellenőrzést letölthető megoldások segítik. Az egyes leckék végén fogalomtár áll.

  A sorozatot ajánljuk mindazoknak, akik a következőket várják el napjaink matematikakönyveitől:

  • szaktudományi megalapozottságot;
  • a mindennapi életben is használható tudás közvetítését, gyakorlati szempontú megközelítést;
  • kipróbált, bejáratott tanulástechnikai módszerek alkalmazását;
  • változatos feladatanyag szerepeltetését, amelynek alkalmas a tanultak elsajátíttatására, valamint képességfejlesztésre;
  • a diákok életkori sajátosságainak megfelelő, pontos, érthető feladatmegfogalmazást;
  • a differenciálás lehetőségét a taneszközök segítségével.

  A sorozathoz kapcsolódó kiadványok:

  • Gyakorló és érettségire felkészítő feladatgyűjtemények (NT- 16125/NAT, NT-16126/NAT, NT-16127/NAT)
  • Matematika 11-12. emelt szintű tananyag (NT-17512)
 • Műszaki adatok
  • Formátum: vágott A4 (202x265)
  • Terjedelem: 296
  • Szín: 4 szín