TaneszközökMagyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv a 12. évfolyam számára

NT-17437 boritó kép
 • Általános információk
  • Szerző: Antalné Szabó Ágnes, Raátz Judit
  • Műfaj: tankönyv
  • Iskolatípus: gimnázium, középiskola, szakgimnázium
  • Évfolyam: 12. évfolyam
  • Tantárgy: magyar nyelv és irodalom
  • Tankönyvcsalád: -
  • Tankönyvjegyzék: Tankönyvjegyzéken szerepel.
  • Kiadói kód: NT-17437
  • Iskolai ár: 790 Ft.

  • Az Oktatási Hivatal által kiadott tankönyveket a Könyvtárellátónál vásárolhatják meg (www.kello.hu).

 • Letölthető kiegészítők
 • Ismertető a tankönyvről

  A taneszközcsalád legfontosabb jellemzői

  • A tankönyvcsaládot komoly szakmai múlttal rendelkező szerzők írták: Antalné Szabó Ágnes (az ELTE oktatója, a Kar Módszertani Központjának vezetője, számos módszertani kiadvány szerzője, népszerű tanulmányi versenyek alapítója, szervezője) és Raátz Judit (az ELTE oktatója, szakkönyvek, kézikönyvek, felsőoktatási könyvek szerzője).
  • A taneszközök illeszkednek mind a négyosztályos gimnáziumok és szakközépiskolák, mind pedig a hat-és nyolcosztályos gimnáziumok tanterveihez.
  • A kiadványok korrekt, az utóbbi évek kutatásait is figyelembe vevő ismereteket tartalmaznak.
  • A tankönyvek ismeretközlő szövege érthető, könnyen tanulható.
  • A tanórai feldolgozást segítik a tankönyv ábrái, táblázatai, változatos feladatai, az összefoglaló kérdések, valamint a különböző tanulási technikákat bemutató Játéktár című fejezet.
  • Az önálló tanulást segítik a szövegbeli és lapszéli kiemelések, a rendszerező táblázatok, a tankönyv végén található Fogalomtár.
  • A munkafüzet egyénileg, párban és csoportmunkában elvégezhető, bőséges és változatos feladatokat kínál az ismeretek elsajátításához, gyakorláshoz.
  • A tanári munkát a letölthető tanmenetek segítik.

   

  A sorozatot ajánljuk mindazoknak, akik a következőket várják el napjaink nyelvtankönyveitől:

  • szaktudományi megalapozottságot;
  • a mindennapi életben is használható tudás közvetítését, az egyes témák gyakorlati szempontú megközelítését;
  • kipróbált, bejáratott tanulástechnikai módszerek alkalmazását;
  • változatos, bőséges feladatanyag szerepeltetését, amely alkalmas az ismeretanyag elsajátíttatására, valamint képességfejlesztésre;
  • változatos szöveg-, ábra- és példaanyag alkalmazását;
  • a diákok életkori sajátosságainak megfelelő, pontos, érthető feladatmegfogalmazást;
  • tanórai differenciálás lehetőségét a taneszközök segítségével.

   

  A sorozat tagjai

  Tankönyvek:

  NT-17137, NT-17237, NT-17337, NT-17437

  Munkafüzetek:

  NT-17137/M, NT-17237/M, NT-17337/M, NT-17437/M

  Kiegészítő anyagok:

  letölthető tanmenetek

   

   

  A sorozathoz kapcsolódó kiadvány

  Antalné Szabó Ágnes – Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció a nyelvi előkészítő évfolyam számára (NT-81473/NAT)

 • Műszaki adatok
  • Formátum: B5
  • Terjedelem: 144
  • Szín: 4 szín