TaneszközökTeam 1 Activity Book. Angol nyelvkönyvsorozat az általános iskolásoknak

NT-56431_M_NAT boritó kép
 • Általános információk
  • Szerző: Poór Zsuzsánna
  • Műfaj: munkafüzet
  • Iskolatípus: alsó tagozat, felső tagozat, gimnázium, középiskola, általános iskola
  • Évfolyam: 4. évfolyam, 5. évfolyam
  • Tantárgy: angol nyelv
  • Tankönyvcsalád: Team
  • Tankönyvjegyzék: Tankönyvjegyzéken szerepel.
  • Kiadói kód: NT-56431/M/NAT
  • Iskolai ár: 640 Ft.
  • Kiegészítő anyagok

  • Az Oktatási Hivatal által kiadott tankönyveket a Könyvtárellátónál vásárolhatják meg (www.kello.hu).

 • Letölthető kiegészítők
 • Ismertető a tankönyvről

  Kiknek ajánljuk a sorozatot?

  A Team sorozatot mindazoknak javasoljuk, akik a 4. évfolyamon kezdenek angolt tanulni. A négy kötet lefedi a 4 – 8. évfolyam anyagát. A 4. kötet a kerettantervi szintnél magasabb szint elérését is lehetővé teszi (A2+).

  Melyek a sorozat legfontosabb jellemzői?

  Tevékenység-központú tanulás, interkulturális ismeretek, sikerélmény-központúság az életkori sajátosságok maximális figyelembevétele jellemzi. Érdekes feladatokat és szövegeket tartalmaz, melyek állandóan fenntartják a motivációt. A tananyagot játékok, dalok és mondókák színesítik. Külön erőssége a sorozatnak a tantárgyköziség állandó jelenléte, az egész sorozatnak megfelelően vonzó és a korosztály érdeklődésének megfelelő tálalásban.

  „A kooperatív szemlélet végigkíséri a tanulókat mind a nyolc fejezeten/lépésen keresztül. Figyelembe veszi a később megszólaló tanulók egyéni bánásmód igényét, de lehetőségeket biztosít pár- és csoportmunkára is, ahol a tanulók már a kezdeti szakaszban tapasztalhatják, kipróbálhatják a nyelv eszközként való használatát.”…. „A könyv főszereplői egykorúak a könyvet használó gyermekekkel. Velük együtt tevékenykedve sajátíthatják el a tanulók az angol nyelvet, ezzel is biztosítva, hogy a tanulási folyamatban aktívan vegyenek részt”. (Fekőné Kardos Judit, a könyv egyik szakmai bírálója). „A feladatok sokszínűségével, a kiegészítő anyagok, autentikus anyagok változatosságával motiválja a könyv a tanulókat, kedvet ébreszt és fenntartja érdeklődésüket a nyelvtanulás iránt.” (Síró Enikő, a sorozat másik szakmai bírálója).

  A munkafüzet feladatainak megoldása során fontos nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat sajátítanak el a tanulók. Az angol és a magyar szokások, jellegzetességek összevetésére, a különbségek és a hasonlóságok felismerésére ösztönző feladatok az interkulturális kompetencia fejlesztését szolgálják. A könyv segítségével megtanult, és elmélyített nyelvi fordulatok birtokában a diák bizonyosan nagyobb önbizalommal és magabiztossággal fogja használni az angolt. A munkafüzetben található Önértékelő feladatok hozzájárulnak a diákok önbecsülésének növeléséhez.

   

  Milyen kiegészítők tartoznak a tankönyvhöz?

  Munkafüzet, hanganyag, Activity pack (Team 1-hez), tanári kézikönyv, tanmenet, feladatlapok.

  Információk a szerzőről:

  Poór Zsuzsánna, a sorozatért 2011-ben Érdemes Tankönyvszerzői díjjal kitüntetett általános iskolai gyakorló tanár, aki több évtizedes szakmai tapasztalatokkal rendelkezik.

 • Műszaki adatok
  • Formátum: A4 (202x285)
  • Terjedelem: 72 oldal
  • Szín: 1 szín