TaneszközökPénzügy I. A vállalkozások általános pénzügyei

NT-58344_I_1 boritó kép
 • Általános információk
  • Szerző: Dr. Horváth Zsuzsanna
  • Műfaj: tankönyv
  • Iskolatípus: középiskola, szakgimnázium
  • Évfolyam: 11. évfolyam, 13. évfolyam, 14. évfolyam
  • Tantárgy: egyéb
  • Tankönyvcsalád: -
  • Tankönyvjegyzék: Tankönyvjegyzéken szerepel.
  • Kiadói kód: NT-58344/I/1
  • Iskolai ár: 1620 Ft.

  • Az Oktatási Hivatal által kiadott tankönyveket a Könyvtárellátónál vásárolhatják meg (www.kello.hu).

 • Letölthető kiegészítők
 • Ismertető a tankönyvről

  A sorozat tagjai

  Tankönyvek:

  • Pénzügy I. (NT-58344/I/1)
  • Pénzügy II. (NT-58344/II/1)
  • Pénzügy III. (NT-58344/III)

  Példatárak:

  • Pénzügy I. Példatár (NT-58344/I/P/1)
  • Pénzügy II. Példatár (NT-58344/II/P/1)
  • Példatár és feladatgyűjtemény a Pénzügy III. című tankönyvhöz (NT-58344/III/P)

  Kiegészítő anyagok: letölthető képletgyűjtemény

  A tankönyvcsalád legfontosabb jellemzői

  • A sorozat megfelel az alábbi kerettanterveknek: 2.91. szakképzési kerettanterv az
  • 54345 02 Nonprofit menedzser; 54343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás); 54344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző; 54344 02 Vállalkozási és bérügyintéző; 54344 03 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző szakképesítéshez, valamint a XXIV. Közgazdaság ágazathoz.
  • Átfogó, alapozó elméleti pénzügyi ismereteket ad az NGM középfokú szakképesítései számára a pénzügyi ismeretek elsajátításához.
  • A szerző alapvető célul tűzte ki, hogy a hallgatók az egyes részterületeken megszerzett elméleti ismereteket képesek legyenek a gyakorlatba is átültetni, így a vállalkozások működése során felmerülő pénzügyi feladatokat megoldani.
  • Az egyes fejezetek felépítése azonos, az elméleti ismeretek tárgyalását a fejezetek végén a kiemelt fontosabb fogalmak és a feladatok zárják. A feladatok önálló tanulói munkát igényelnek. A megoldáshoz információforrásként lehet használni az internetet, a gazdasági folyóiratokat, szakmai kiadványokat, a közvetlen környezetből nyert ismereteket. A feladatokat egyéni feldolgozással és csoportos munkával is meg lehet oldani.
  • A megértést, rendszerezést folyamatábrák, táblázatok, grafikonok könnyítik. Ezek alkalmat adnak gazdasági folyamatok elemzésre, magyarázatul szolgálnak egy-egy gazdasági jelenségre. Az ezekhez kapcsolt kérdések alkalmat adnak arra, hogy a tanulók megvitassanak egyes kérdéseket, önállóan alkothassanak véleményt egy-egy gazdasági jelenségről. Az önálló gondolkodásra késztetés, az egyéni vélemény és a határozottabb állásfoglalás kialakítása kiemelten fontos cél.
  • Az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazásának elsajátítása érdekében a tankönyvek mindegyikéhez példatár és feladatgyűjtemény is készült, melyek a megoldásokat is tartalmazzák, így alkalmasak tanórai felhasználásra és önálló tanulásra is. A példatárakban tesztfeladatok, igaz-hamis állítások, fogalmak felismerése, alkotása, párosítása, rendszerező, összefüggésekre építő feladatok, a szakmai szövegek értelmezését segítő feladatok széles skálája áll rendelkezésre. A feladatgyűjtemény a szakképesítés megszerzéséhez szükséges számítási feladatokra is bőségesen tartalmaz mintát.

  A sorozatot ajánljuk mindazoknak, akik a következőket várják el napjaink pénzügykönyveitől:

  • szaktudományi megalapozottságot;
  • jól tagolt témaköröket, érthető, logikus magyarázatokat;
  • pontos fogalommeghatározásokat;
  • változatos feladatokat;
  • a differenciálás lehetőségét a taneszközök segítségével.
 • Műszaki adatok
  • Formátum: A4
  • Terjedelem: 152
  • Szín: 1 szín