TaneszközökMagyar nyelv és kommunikáció a nyelvi előkészítő évfolyam számára

NT-81473_NAT boritó kép
 • Általános információk
  • Szerző: Antalné Szabó Ágnes, Raátz Judit
  • Műfaj: tankönyv
  • Iskolatípus: gimnázium, középiskola, szakgimnázium
  • Évfolyam: 0. évfolyam
  • Tantárgy: magyar nyelv és irodalom
  • Tankönyvcsalád: -
  • Tankönyvjegyzék: Tankönyvjegyzéken szerepel.
  • Kiadói kód: NT-81473/NAT
  • Iskolai ár: 800 Ft.

  • Az Oktatási Hivatal által kiadott tankönyveket a Könyvtárellátónál vásárolhatják meg (www.kello.hu).

 • Ismertető a tankönyvről

  A kiadvány legfontosabb jellemzői

  • A kötetet komoly szakmai múlttal rendelkező szerzők írták: Antalné Szabó Ágnes (az ELTE oktatója, a Kar Módszertani Központjának vezetője, számos módszertani kiadvány szerzője, népszerű tanulmányi versenyek alapítója, szervezője) és Raátz Judit (az ELTE oktatója, szakkönyvek, kézikönyvek, felsőoktatási könyvek szerzője).
  • A tankönyv illeszkedik a nyelvi előkészítő évfolyam kerettantervéhez.
  • A kiadvány elsősorban nem új ismereteket közül, hanem a tanultakat eleveníti fel, helyezi új kontextusba feladatok segítségével.
  • A kötet feladatanyaga, a feladatok egymásra épülése lehetővé teszi a megszerzett ismeretek felelevenítését, majd azok gyakorlati alkalmazása révén az elmélyítést, ismeretbővítést.
  • A kötet tartalma – megtámogatva az idegen nyelvek tanulását – az érvényes tantervekben meghatározott kulcskompetenciák folyamatos fejlesztését teszi lehetővé, a tantervekben meghatározott, a továbbhaladáshoz elengedhetetlen ismeretanyag felhasználásával, ismétlésével.
  • A szerzők változatos feldolgozási formákat ajánlanak a kötetben. A fejlesztendő kompetenciáknak megfelelően a kooperatív tanulástechnikák mellett az önálló ismeretszerzésre is nagy hangsúlyt fektetnek.
  • A kommunikációs, tanulási képességek fejlesztésénél kiváló lehetőségeket kínálnak a párban, valamint a csoportmunkában történő feladatmegoldások.
  • A szövegértés, szövegalkotás képességének fejlesztésére a komplex módon feldolgozható feladatsorok alkalmasak.
  • A tanári munkát letölthető tanmenet segíti.

  A tankönyvet ajánljuk mindazoknak, akik a következőket várják el napjaink nyelvtankönyveitől:

  • szaktudományi megalapozottságot;
  • a mindennapi életben is használható tudás közvetítését, az egyes témák gyakorlati szempontú megközelítését;
  • kipróbált, bejáratott tanulástechnikai módszerek alkalmazását;
  • változatos, bőséges feladatanyag szerepeltetését, amely alkalmas az ismeretbővítésre, valamint képességfejlesztésre;
  • a diákok életkori sajátosságainak megfelelő, pontos, érthető feladatmegfogalmazást;
  • tanórai differenciálás lehetőségét a taneszköz segítségével.
 • Műszaki adatok
  • Formátum: B5
  • Terjedelem: 176 oldal
  • Szín: 1 szín