TaneszközökJÁTÉKVÁR Feladatlapok

NT-98540_F_1 boritó kép
 • Általános információk
  • Szerző: Hargitai Katalin
  • Műfaj: tankönyv
  • Iskolatípus: SNI, alsó tagozat, általános iskola
  • Évfolyam: 2. évfolyam
  • Tantárgy: magyar nyelv és irodalom
  • Tankönyvcsalád: -
  • Tankönyvjegyzék: Tankönyvjegyzéken szerepel.
  • Kiadói kód: NT-98540/F/1
  • Iskolai ár: 1190 Ft.

  • Az EKE OFI által kiadott tankönyveket a Könyvtárellátónál vásárolhatják meg ( www.kello.hu).

 • Ismertető a tankönyvről

  Játékvár Tankönyvcsalád

  A kiadványok megfelelnek az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI-rendelet 11. melléklete 11.1.1.01. Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára (1-8. évfolyam) megnevezésű kerettanterv előírásainak és szellemének. Olyan általános törvényszerűségekre épülnek, melyeknek segítségével megvalósul a cselekvéses tanulás, a beszédértés, és beszédprodukció fejlesztése, az aktív és passzív szókincs gazdagítása, a fogalmak jelentéstartalmának bővítése, az olvasás- és íráskedv megőrzése és növelése.

  Lehetővé válik a kultúrtechnikák elsajátítása, majd fejlesztő célú gyakoroltatása, rögzítése.

  Főbb területek, szempontok:

  • A hármas asszociáció kiépítését követően a betűkhöz tartozó hang kiejtéséhez szükséges beszédmozgás tudatosítása, gyakoroltatása. Ezzel párhuzamosan zajlik az artikulációs mozgás ügyesítése, a beszédhangok motoros kivitelezésnek pontosítása.
  • A betűfelismerés stabilizálása, a betűtévesztés megelőzése a hasonlóság alapján történő tévesztési lehetőség minimalizálásával történik.
  • A tanulók nagy számánál tapasztalható rigid gondolkodás okozta perszeveráció megelőzése érdekében a tananyag spirális elrendezését alkalmazzuk.
 • Műszaki adatok
  • Formátum: A4
  • Terjedelem: 49
  • Szín: 4 szín